Nu startar lågtröskelverksamhet med sprututbyte i Kungsbacka

Den 2 november startar lågtröskelverksamhet med sprututbyte i Kungsbacka.  Sedan tidigare finns sprututbyte i Halmstad och i Varberg.

Sprututbytesmottagning i Kungsbacka kommer att ligga i anslutning till Vårdcentralen Kungsbacka. En lågtröskelverksamhet med geografisk närhet för de som verksamheten vänder sig till och enkelhet att komma i kontakt med vården.

- Vi beslutade om sprututbyte framför allt av två skäl, säger Tommy Rydfeldt (L), ordförande i Driftnämnden Närsjukvård. För det första för att försöka förhindra smitta av främst HIV och Hepatit C, men även för att hitta ett sätt att få kontakt med missbrukare som vill ha hjälp, men där det känns som ett för stort steg att ta kontakt med vården.

Ett viktigt syfte med sprututbytesmottagningarna är att skapa en möjlighet att nå personer som injicerar droger för att även prata kring smittskyddsförebyggande åtgärder, provtagning och behov av vaccination, etc.

- Sedan vi började i Halmstad och i Varberg under sommaren har vi träffat drygt 20 personer, säger Rita Bergström, sjuksköterska som arbetar på mottagningen. Efter att vi nu har varit igång en tid i två kommuner, så ser vi att mottagningarna innebär en bra möjlighet för den här gruppen att träffa oss i vården och bli sedda. Fler och fler hittar till oss, något som till stor del handlar om att bygga förtroende.

De tidigare halländska sprututbytesmottagningarna öppnade i maj i Halmstad och i Varberg i augusti.

- I Göteborg finns ju inte någon verksamhet med sprututbyte, så även de som bor där kan genom den gränslösa sjukvården ha möjlighet att byta sprutor i Kungsbacka, avslutar Tommy Rydfeldt.

Var finns mottagningarna och vilka öppettider?
Mottagningen i Kungsbacka ligger vid Vårdcentralen Kungsbacka, Sjukstugegatan 18, entré 2 norra, och kommer från den 2 november att ha öppet torsdagar mellan kl. 13-16.
Mottagningen i Varberg ligger vid Vårdcentralen Västra Vall, ingång från Lasarettsgatan och har öppet onsdagar mellan kl. 13-16.
Mottagningen i Halmstad ligger vid Vårdcentralen Nyhem, Långgatan 32 och har öppet tisdagar mellan kl. 13-16.

Bakgrund:
Regionstyrelsen beslöt 1 juni 2016 att ge Närsjukvården Halland i uppdrag att bedriva lågtröskelverksamhet med sprututbyte för intravenösa droganvändare i Halland. De årliga kostnaderna för Region Halland uppskattas till 1,2 Mkr per år och finansieras ur gemensam verksamhetsutveckling.

Verksamheten bedrivs i samarbete med missbruksvården, infektionskliniken, socialförvaltningarna i kommunerna och psykiatrin.  Utgångspunkten för missbruks- och beroendevården i länet är att den som är i behov av vård och stöd ska erbjudas det i en sammahållen vårdkedja där olika delar samverkar.

För mer information, vänligen kontakta:
Tommy Rydfeldt, ordförande i Driftnämnden Närsjukvård, 072-726 48 30
Karin Borgman Remse, områdeschef Vårdcentralen Halland, 072-963 83 62
Therese Theander, verksamhetschef Särskilda uppdrag Vårdcentralen Halland, 076-610 69 87
Rita Bergström, psykiatrisjuksköterska Sprututbytesmottagningen, 073-300 36 88