Nu startar lågtröskelverksamhet med sprututbyte i Varberg

Innan sommaren startade lågtröskelverksamhet med sprututbyte i Halmstad.  Den 30 augusti startar verksamheten upp i Varberg.

- Det känns bra att vi nu kommit igång även i Varberg, säger Rita Bergström, sjuksköterska som arbetar på mottagningen. Vår mottagning innebär en möjlighet att nå personer som injicerar droger för att även prata kring smittskyddsförebyggande åtgärder, provtagning och behov av vaccination, etc.

Mottagningen är lokaliserad centralt i Varberg, i lokaler vid Vårdcentralen Västra Vall. Det ska vara en lågtröskelverksamhet med geografisk närhet för de som verksamheten vänder sig till och närhet och enkelhet att komma i kontakt med vården.

- Vi beslutade om sprututbyte framför allt av två skäl, säger Tommy Rydfeldt (L), ordförande i Driftnämnden Närsjukvård. För det första för att försöka förhindra smitta av främst HIV och Hepatit C, men även för att hitta ett sätt att få kontakt med missbrukare som vill ha hjälp, men där det känns som ett för stort steg att ta kontakt med vården.

Den första halländska sprututbytesmottagningen öppnade i maj i Halmstad och utökas nu till Varberg.
I Varberg kommer mottagningen att vara öppen på onsdagar mellan kl. 13-16, med start onsdagen den 30 augusti.  I Halmstad har mottagningen öppet på tisdagar mellan kl. 13-16.

Här finns mottagningarna
Mottagningen i Varberg ligger i anslutning till Vårdcentralen Västra Vall, ingång från Lasarettsgatan. Mottagningen i Halmstad ligger vid Vårdcentralen Nyhem, Långgatan 32. Sprututbytesmottagningar planeras också i Kungsbacka- och Falkenbergsområdet.

Verksamheten bedrivs i samarbete med missbruksvården, infektionskliniken, socialförvaltningarna i kommunerna och psykiatrin.  Utgångspunkten för missbruks- och beroendevården i länet är att den som är i behov av vård och stöd ska erbjudas det i en sammahållen vårdkedja där olika delar samverkar.

Bakgrund:
Regionstyrelsen beslöt 1 juni 2016 att ge Närsjukvården Halland i uppdrag att bedriva lågtröskelverksamhet med sprututbyte för intravenösa droganvändare i Halland. De årliga kostnaderna för Region Halland uppskattas till 1,2 Mkr per år och finansieras ur gemensam verksamhetsutveckling.

För mer information, vänligen kontakta:
Tommy Rydfeldt, ordförande i Driftnämnden Närsjukvård, 072-726 48 30
Rita Bergström, psykiatrisjuksköterska Sprututbytesmottagningen, 073-3003688
Therese Theander, verksamhetschef, 076-6106987