Ny hjärtmottagning på Hallands sjukhus Varberg

Nu är nya hjärtmottagningen på sjukhus i Varberg invigd. Det innebär att hjärtpatienterna nu har hela vårdkedjan samlad på en plats, med både mottagning och avdelning vägg i vägg.

Det var med stor glädje Mikaela Waltersson, ordförande för Driftnämnden Hallands sjukhus, idag invigde hjärtmottagningen på Hallands sjukhus Varberg.

- Det är mycket positivt att vi nu kunnat samla öppen och sluten vård och därmed ökat möjligheterna till kontinuitet och sammanhållen vård för patienter runt Falkenberg och Varberg, säger Mikaela Waltersson

Mottagning och avdelning vägg i vägg ger möjligheter till ökat samarbete och att medarbetarnas kompetenser utvecklas. Detta gynnar patienterna som får en kontinuitet i sitt omhändertagande.

Vissa medarbetare växlar arbete mellan mottagning och avdelning vilket innebär att de kan följa patienten genom vårdkedjan. Mottagningens sjuksköterskor kan dessutom besöka inneliggande patienter redan innan de går hem och ge dem en tid för återbesök. Det är en stor trygghet för patienterna.

Hjärtmottagningen består av tre områden/enheter kranskärl, hjärtsvikt och arytmi.

Mottagningen tar bland annat emot patienter för uppföljning med råd om livsstilsförändringar och medicinering och som en del i det erbjuds patienten hjärtskola och träning och följer upp hjärtsviktspatienter

Hjärtmottagningen har ett länsansvar för sviktpacemaker och ICD-behandlingar.

För mer information:
Susanne Johansson, avdelningschef hjärtmottagningen, Hallands sjukhus Varberg
tfn: 0340-48 10 00

Monica Burell, kommunikatör, Hallands sjukhus
tfn: 0736-27 90 64