Ny leverantör tar över driften av Närakuten i Kungsbacka

Idag på förmiddagen offentliggjordes det blir Backa Läkarhus som från och med årsskiftet kommer att driva Närakuten i Kungsbacka på uppdrag av Närsjukvården Halland.

Den nya leverantören kommer att ta över driften den 1/1-2013 då det nuvarande avtalet går ut och Carema som drivit Närakuten sedan 2006 lämnar över uppdraget. Inför den nya upphandlingen hade Närsjukvården ställt nya på en framtida leverantör, inte minst vad gäller kvalitet. Fyra företag lämnade anbud på att få driva verksamheten.


- Vi är nöjda med utfallet av upphandlingen. Samtliga anbudsgivare uppfyllde de nya hårdare
kvalitetskraven och vi har hamnat på ett rimligt pris, säger Tommy Rydfeldt (FP) ordförande i Driftnämnden Närsjukvård.


Närakuten, som är ligger på sjukhusområdet i Kungsbacka tar varje år emot cirka 40.000 besök och har öppet varje dag mellan 7.00 och 24.00.


- Det är också roligt att ett lokalt och väletablerat företag kunna vinna upphandlingen och vi ser fram emot ett samarbete med Backa Läkarhus de närmaste åren, förklarar Tommy Rydfeldt.

För ytterligare information, kontakta:

Kerstin Malm-Andersson
Förvaltningschef
Telefon: 0706 - 10 49 57


Tommy Rydfeldt
Ordförande i Driftnämnden Närsjukvården Halland
Telefon: 0727- 26 48 30