Ny upphandling av Närakuten i Kungsbacka

Avtalet för Närakuten i Kungsbacka går ut under nästa år och en ny upphandling behöver starta 2018 för fortsatt drift av verksamheten.

Närakuten, som ligger på sjukhusområdet i Kungsbacka, har öppet 7-24 alla dagar. Verksamheten är ett komplement till i första hand invånarna i Kungsbacka med behov av omedelbara medicinska insatser för bedömning och eventuell behandling.  Cirka 38 000 besöker Närakuten årligen och verksamheten drivs idag av Capio.

- Närakuten i Kungsbacka är oerhört viktig för att skapa god tillgänglighet i vården, säger Tommy Rydfeldt (L), ordförande för Driftnämnden Närsjukvård, och därför har vi i nämnden beslutat om ett uppdrag åt förvaltningen att starta en ny upphandling av Närakut i Kungsbacka.

- Vi vill i det nya avtalet knyta vårdcentralerna närmare Närakuten bland annat genom att vårdcentralerna vid behov ska kunna boka tider på Närakuten för sina patienter, säger Tommy Rydfeldt.

Principer för ny upphandling
Grundprinciper för upphandlingen följer i stort nuvarande avtal vilket innebär fortsatt drift i upphandlad regi och fortsatt inriktning på drop-in, men med viss möjlighet för vårdcentralerna att boka besök på Närakuten.
Avtalstiden sätts till 4+2 år, med villkor som ger möjlighet för omförhandling vid större förändringar av lagstiftning/villkor.

De större förändringarna mot tidigare förfrågningsunderlag handlar om:
• Möjlighet för vårdcentralerna att boka tider på Närakuten
• Ökat incitament för att patienter ska omhändertas av annan vårdprofession än läkare 
• Förtydligande att Närakuten är en del av det samlade primärvårdsutbudet i Kungsbacka, samt vissa förtydliganden kring uppdrag och gränsdragningar.

Förfrågningsunderlag går ut i början av 2018 och avtalsstart är 1 januari 2019.  Avtalet administreras av Närsjukvården Halland.

Bakgrund och fakta
Capio (som förvärvat Backa Läkarhus) driver sedan 2013-01-01 Närakuten i Kungsbacka. Avtalets option är utnyttjad och avtalet uppför därmed 2018-12-31. En ny upphandling behöver genomföras under 2018 för att fortsatt drift ska kunna säkras.

Närakuten har cirka 38 000 besök årligen, fördelat enligt:
• Närsjukvården Kungsbacka – 19 700 (52 %)
• Privata vårdcentraler Kungsbacka – 10 700 (28 %)
• Övriga (främst utomläns från Västra Götalandsregionen) – 7 500 (20 %)

För mer information, vänligen kontakta:
Tommy Rydfeldt, ordförande i Driftnämnden Närsjukvård, 072-726 48 30
Kaarina Sundelin, förvaltningschef Närsjukvården Halland, 010-206 97 80
Karin Borgman Remse, områdeschef Vårdcentralen Halland, 072-963 83 62