Nya verktyg till Folktandvårdens chefer

”En intensiv, innehållsrik utbildning som gett bra verktyg.” ”Jag har sällan haft så roligt på en utbildning, som ändå varit krävande och inneburit stora utmaningar.” Det är några ord från deltagarna i Folktandvårdens breda ledarskapssatsning som pågått under våren. Den 22 augusti är det dags för examen.

Att vara chef och ledare ställer stora krav på individen. Under våren har Folktandvården Hallands samtliga 20 klinikchefer fått tillfällen att sätta det egna ledarskapet under luppen. Målsättningen är att få växa som ledare för att ännu bättre stödja medarbetarna och utveckla verksamheten i Folktandvården Halland, med kunden/patienten i fokus.

- För mig har den här satsningen gett kunskap och bidragit till nya insikter inom flera olika delar, konstaterar Anja Karlsson, klinikchef Folktandvården Oskarström. Som chef är det viktigt att tillsammans med medarbetarna utveckla hela klinikens verksamhet, och nu har vi fått bra verktyg och mer kunskap i hur man kan skapa förståelse och engagemang. Nya metoder för utvärdering och uppföljning är andra delar och inte minst att vi skapat ett fantastisk bra nätverk oss chefer emellan.

Just ett bredare nätverk och ökat samarbete kollegor emellan poängterar flera av klinikcheferna som en positiv effekt av det senaste halvåret.  

- Som ledare och chef är man många gånger ensam i att hantera svåra frågor i vardagen, säger Per Engstrand, chef för Folktandvården Halland.  Ibland är det bra att veta att andra har stått inför liknande frågeställningar. Då blir det enklare att ta dialogen med en kollega för hjälp och stöd.

Och även om det den 22 augusti är dags för ”examen” så fortsätter arbetet under hösten.

- Ja, ledarskap är inget man någonsin blir fullärd inom utan det utvecklas ju varje dag i varje möte med medarbetare och patienter/kunder, konstaterar Per Engstrand. Nu tar vi det arbetet vidare än mer ut i vardagen. Bland annat kommer vi att fördjupa arbetet med verktyg och metoder för att fortsätta utvecklingen av verksamheten ute på respektive klinik. Målet är att ge våra medarbetare de rätta förutsättningarna för att ge god vård och service till alla våra kunder och patienter.

Fakta ledarutvecklingsprocessen inom Folktandvården Halland
Programmet har byggt på teori i kombination med praktisk tillämpning i vardagen. I fokus har varit såväl det egna ledarskapet som utveckling av ledningsgrupper och omfattat områden som strategiarbete, verksamhetsutveckling, ledarskap och att arbeta i effektiva grupper. Utbildningen har till största delen varit förlagd på Region Hallands folkhögskola Katrineberg i Vessigebro.