Förändrat arbetssätt kring läkemedelsberoende

Vid dagens driftnämndsmöte för Närsjukvården Halland togs beslut om förändrade arbetssätt kring arbetet med läkemedelsberoende. 

Närsjukvården Halland är sedan drygt ett år ansvarig för det särskilda uppdraget TILMA – läkemedelsberoende. Vid dagens möte presenterades ett förändrat arbetssätt och Driftnämnden beslutade enligt förslaget. Det handlar bland annat om ett mer konsultativt arbetssätt i samverkan med vårdcentralerna i Halland och att basmottagningen för verksamheten etableras i Falkenberg.

- Att ge stöd och hjälp för de patienter som hamnat i ett läkemedelsberoende är oerhört viktigt, säger Tommy Rydfeldt (L), ordförande för Driftnämnden Närsjukvård. Jag är övertygad om att det nya arbetssättet ger ökad kvalité och bättre resultat för patienterna.

- Vi har provat på att arbeta mer konsultativt vid några tillfällen under hösten och vintern, och ser att det ger ett bra resultat, säger Kaarina Sundelin, förvaltningschef Närsjukvården Halland.  Det här ökar kunskapen hos medarbetarna ute på vårdcentralerna, så att både fler patienter kan upptäckas och få hjälp med behandling.  

Fakta Tilma – läkemedelsberoende
Uppdraget kring läkemedelsberoende omfattar såväl offentliga som privata vårdcentralers patienter och innebär bedömning, behandling och eftervård för patienter med läkemedelsberoende eller med blandmissbruk där läkemedelsberoendet utgör en betydande del. Uppdraget omfattar även handledning och förebyggande utbildning inom området för andra vårdgivare. Verksamheten träffar patienter från 16 år och uppåt med särskilt fokus på åldergruppen 16-25 år. 

Året som gått – minskad användning av hyrläkare
Vid dagens sammanträde presenterades också Närsjukvården Hallands årsredovisning 2017. För femte året i rad minskar användningen av hyrläkare i Närsjukvården, från cirka 21 000 timmar 2016 till cirka 19 500 timmar 2017. Kostnaden minskade från 22,2 MSEK 2016 till 21,2 MSEK 2017.

 - Det är positivt att Närsjukvården i Halland går emot strömmen i landet vad gäller hyrläkare, säger Tommy Rydfeldt. Vi hyr inte in sjuksköterskor på våra vårdcentraler.

Driftnämnden lämnade även yttrande över revisionsrapporterna ”Tillgänglighet inom primärvården” och ”Undvikande av läkemedelsskador”.

 

Länk till handlingar: Driftnämnden Närsjukvård 2018-03-01 

För mer information, vänligen kontakta:
Tommy Rydfeldt, ordförande i Driftnämnden Närsjukvård, 072-726 48 30
Kaarina Sundelin, förvaltningschef Närsjukvården Halland, 010-206 97 80