Observera ändring! Ingen presskonferens efter dagens möte i hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen sammanträder idag, och inbjudan till presskonferens har skickats ut tidigare. På grund av ändringar bland ärendena, blir det ingen presskonferens idag. En pressinformation skickas dock ut som vanligt efter mötet.

Det är ärendena 7 och 8, som handlar om mål och inriktning och ekonomisk plan 2013–2015 samt om framtidens hälso- och sjukvård i Halland, som kommer att återremitteras.

– Vi i styrelsen är överens om att de här ärendena behöver beredas ytterligare. Det handlar till exempel om att vi i likhet med förra året ska kunna lämna förslag på en mer preciserad budget till regionfullmäktige, inte enbart en övergripande ram. Därför behöver vi tiden fram till vårt nästa möte för att ta fram ett mer grundligt förslag till beslut, säger Mats Eriksson, hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen sammanträder nästa gång den 28 maj.

För mer information, kontakta gärna:

Mats Eriksson, hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande, tfn 070-595 60 85.

Karin Möller, hälso- och sjukvårdsdirektör, tfn 070-267 96 09.

Båda finns tillgängliga per telefon efter kl 14:30.