OECD besöker Halland och Västra Götaland

Mellan onsdagen den 18e och fredagen den 20e januari besöker OECD Västsverige för att genomföra en så kallad Study mission som ingår som en del i deras uppdrag att ta fram en  Terriotorial Review över megaregionen Western Scandinavia, området Öresund-Västsverige-Oslo. Det första nedslaget för de fyra analytikerna från OECD sker i morgon förmiddag i Halmstad med Region Halland som värd.

Uppdraget till OECD att genomföra en Terriotorial Review kommer från Region Halland, Region Skåne och samtliga parter som ingår i Göteborg Oslo samt Helsingborgs stad. OECDs undersökning har en bred ansats och består bland annat av analys av socioekonomiska trender och tillväxtmöjligheter, analys av politik och strategier som främjar tillväxt, genomgång av formella och informella styrformer och samarbeten mellan olika parter och nivåer, analys av vad bättre integration mellan länder skulle innebära för invånarna i form av förbättrad livskvalitet. Syftet med rapporten är förmedla kunskap och ge en kartläggning av regionens konkurrenskraft och potential de kommande åren. Analysen beräknas vara klar under våren 2018.

-       Jag ser fram emot dialogen med besökarna från OECD, säger Dag Hultefors, ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott. Vi får möjlighet att beskriva Hallands styrkor och utmaningar och på vilket sätt vi arbetar tillsammans på såväl regional nivå som i andra funktionella sammanhang, för att nå tillväxt i hela Västsverige. Det gör vi genom samplanering och samhandling. När rapporten kommer är förhoppningen att den ger ett bra verktyg för att möta framtida utmaningar och utveckla regionens styrkor än mer. Det är en styrka att vi blir analyserade av någon som kommer utifrån, avslutar Dag.

Study mission 1 bland annat med besök i Halmstad

Onsdagen den 18 januari mellan klockan 9.00 och 10.30 kommer fyra representanter från OECD, Rudiger Ahrend, Head of the OECD Urban Programme, Soo-Jin Kim, Policy Analyst, Daniela Glockner, Economist och Chris Mc Donald Policy Analyst till Region Halland på Regionens hus i Halmstad. På mötet deltar ledamöterna i Region Hallands tillväxtutskott, Dag Hultefors, Per Stané Persson, Stefan Bengtsson, Gun-Mari Stenström och Therese Stoltz, biträdande regiondirektör Jörgen Preuss, Region Halland, kommunstyrelsens ordförande Carl-Fredrik Graf och Catharina Lilja, biträdande kommunchef Halmstads kommun samt Landshövding Lena Sommestad, Länsstyrelsen Halland. Syftet med dialogen är att introducera Halland för OECDs analytiker med fokus på halländska samarbeten.

Därefter lämnar representanterna Halland för fortsatta besök och samtal som sker i Göteborg. Det kommer att vara fullspäckade dagar med intervjuer och dialog mellan OECD:s fyra analytiker och representanter från olika delar av Västsverige där också ett stort antal personer från Halland ska delta vid olika tillfällen. Representanterna kommer såväl från akademi, innovationsmiljöer, näringsliv, ideella organisationer med flera.

För mer information vänligen kontakta

Dag Hultefors, Ordförande regionstyrelsens tillväxtutskott, Region Halland
Telefon: 076–783 53 85
E-post: dag.hultefors@regionhalland.se

Ulrika Bertilsson, Avdelningschef Analys och samordning, Region Halland
(Ulrika kan förmedla eventuell kontakt med representanterna från OECD)
Telefon: 070-377 39 23
E-post: ulrika.Bertilsson@regionhalland.se