OECD på nytt studiebesök i Västsverige

Nu är det dags för det sista och avslutande studiebesöket i Västsverige för OECDs fyra representanter. Denna gång har OECD med sig så kallade Peer Reviewers från Vancouver, Barcelona och Wien som har expertkompetens inom tre prioriterade områden för kommande rapport. Studiebesöket sker inom ramen för OECDs Territoriella Review för Western Scandinavia som ska mynna ut i en slutrapport som beräknas presenteras våren 2018.

De så kallade Peer Reviews diskuteras i morgon, onsdagen den 26 april i på förmiddagen i Göteborg med tre teman attraktivitet och tillväxt, governance och samverkan samt produktivitet. Inom varje temaområde deltar representanter från Västsverige i samtalen. Från Halland kommer Jan Malmgren, samhällsbyggnadschef, Varbergs kommun delta i ett pass med fokus på regional planering. Carl-Fredrik Graf, kommunstyrelsens ordförande i Halmstads kommun, deltar i en diskussion med OECD och Regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen om utveckling i Västsverige och i Megaregionen Western Scandinavia.
 
Från OECD kommer Rudiger Ahrend, Head of the OECD Urban Programme, Soo-Jin Kim, Policy Analyst, Daniela Glockner, Economist och Chris Mc Donald Policy Analyst. De tre experterna är Xavier Tiana Casablanca, Head of International Relations Metropolitan Area Barcelona, Gil Kelley, Chief Planner, City of Vancouver och Johannes Gielge, Head of Urban Development and Planning unit, City of Vienna.
 
Onsdagens studiebesök fortsätter på eftermiddagen, då tre seminarier inom samma temaområden genomförs på båten M/S Nya Skärgården. På dessa seminarier deltar bland annat Boel Abelson-Crossley, chef social hållbarhet, Region Halland och Stephen Hwang, rektor Högskolan i Halmstad.

Bakgrund
Uppdraget till OECD att genomföra en Terriotorial Review kommer från Region Halland, Region Skåne och samtliga parter som ingår i Göteborg-Oslosamarbetetet. OECDs undersökning har en bred ansats och består bland annat av analys av socioekonomiska trender och tillväxtmöjligheter, analys av politik och strategier som främjar tillväxt, genomgång av formella och informella styrformer och samarbeten mellan olika parter och nivåer, analys av vad bättre integration mellan länder skulle innebära för invånarna i form av förbättrad livskvalitet. Syftet med rapporten är förmedla kunskap och ge en kartläggning av regionens konkurrenskraft och potential de kommande åren.

För mer information vänligen kontakta:
Dag Hultefors, Ordförande regionstyrelsens tillväxtutskott, Region Halland
Telefon: 076–783 53 85
E-post: dag.hultefors@regionhalland.se

Carl-Fredrik Graf, Kommunstyrelsens ordförande Halmstads kommun
Telefon: 0730 – 97 58 00
E-post: carlfredrik.graf@halmstad.se

Ulrika Bertilsson, Avdelningschef Analys och samordning, Region Halland
(Ulrika kan förmedla eventuell kontakt med analytikerna från OECD)
Telefon: 070-377 39 23
E-post: ulrika.bertilsson@regionhalland.se