Ökning av antalet besök på vårdcentralerna

Information från möte i Driftnämnden Närsjukvården Halland den 18/4-2012

Vid dagens driftsnämndsmöte konstaterades bland annat att besöken på de offentligt drivna vårdcentralerna ökar. Jämför man mars 2011 med mars 2012 så var ökningen 2,7 %. Detta är anmärkningsvärt med tanke på att ökningen sker trots att listningen av patienter minskar.

På mötet presenterades Närsjukvårdens delårsbokslut och uppföljningsrapport för perioden januari till mars 2012. Det konstateras att den ekonomiska prognosen för 2012 ligger på ett underskott på 12 miljoner med -3 miljoner för Vårdcentralen och -8,5 miljoner för Folktandvården.

– Ett underskott är givetvis inte acceptabelt. Därför har nämnden gett förvaltningschefen i uppdrag att vidta åtgärder så att verksamheten på vårdcentralerna 2012 kommer att visa minst ett nollresultat, säger Tommy Rydfeldt (FP), ordförande i Driftnämnden Närsjukvård.


– Samtidigt måste vi vara medvetna om att trycket ökar på vårdcentralerna och fortsätter det i denna omfattning måste Hälso- och sjukvårdspengen höjas annars kommer detta få en negativ effekt på tillgängligheten för patienterna, fortsätter Tommy Rydfeldt.

 

– Vi har ständigt fokus på listning och ekonomi och vi har vänt resultatet på flera av våra vårdcentraler. Nu är vi särskilt uppmärksamma på de enheter som visar negativt resultat, understryker Kerstin Malm-Andersson, närsjukvårdschef.

 

Begäran om att få använda eget kapital
Driftnämnden beslöt att hos Regionstyrelsen begära att Folktandvården ska få använda maximalt 8 miljoner av sitt egna kapital för att bekosta det sedan tidigare beviljade efterutbildningsprogrammet.
– Det finns i dagsläget inget utrymme i tandvårdens budget för att finansiera nödvändiga utbildningar, säger Tommy Rydfeldt. För 2012 kan vi lösa det genom att använda tidigare vinster men i framtiden måste tandvårdstaxan justeras så att den här typen av satsningar ryms inom budgeten.


Vidare behandlades bland annat följande:

  • Nämnden fick information om det pågående arbetet med Vårdval Halland Plus.
  • Närsjukvårdschefen informerade bland annat om Närsjukvårdens verksamhetsplan 2012.
  • Förvaltningen redovisade hur man arbetar i enlighet med nämndens tidigare beslut om rätten för patienterna att välja läkare på den egna vårdcentralen.
  • Områdeschefen för tandvården informerade om verksamheten inom Folktandvården.
  • Nämnden fick även en presentation av verksamheten vid Folktandvården City i Halmstad

 

För ytterligare information, kontakta:

Kerstin Malm-Andersson
Förvaltningschef
Telefon: 0706 - 10 49 57

 

Tommy Rydfeldt
Ordförande i Driftnämnden Närsjukvården Halland
Telefon: 0727- 26 48 30