Pilotprojekt med förlängda öppettider på Vårdcentralen Falkenberg

Vilka öppettider möter på bästa sätt våra invånares behov? Arbetsutskottet för Driftnämnden Närsjukvård har beslutat att lämna ett uppdrag åt förvaltningen att starta ett pilotprojekt kring förändrade öppettider vid Vårdcentralen Falkenberg.

- Vi brukar, förutom när det gäller jouren, inte besluta om när vårdcentraler ska var öppna, säger Tommy Rydfeldt (L) ordförande Driftnämnden Närsjukvård. Men synpunkterna från allmänheten har varit så många vad gäller öppettider att vi nu via en pilot vill testa intresset att kunna komma redan från klockan 7 och fram till klockan 19.

Förändring av öppettider planeras ske i två steg. Målsättningen är att från 1 oktober ha öppet från kl. 7 till kl. 19 två dagar i veckan för att sedan öka till fyra dagar i veckan från årsskiftet. Förändringen sker i form av ett pilotprojekt och kommer att följas upp löpande.

Beslutet om projektet grundar sig på ett initiativ från Socialdemokraterna.

- Vi tycker att det är viktigt att de som har behov av att komma till vårdcentralerna ska kunna göra det, säger Kerstin Zander (S) vice ordförande Driftnämnden Närsjukvård. Det har varit ett tryck från allmänheten under flera år och för att möta det behovet gör vi nu ett pilotprojekt i Falkenberg. Vård på rätt vårdnivå är något vi eftersträvar och tror att detta projekt kan avlasta akutmottagningarna.

Tommy Rydfeldt förtydligar:
- Om detta slår väl ut kan fler vårdcentraler öka sina öppettider.

De tjänster verksamheten planerar på de utökade öppettiderna är provtagning, planerade distriktssköterskebesök, bedömning av sjuksköterska samt planerade och akuta läkarbesök.

För mer information, vänligen kontakta:
Tommy Rydfeldt, ordförande i Driftnämnden Närsjukvård, 072-726 48 30
Kerstin Zander, vice ordförande i Driftnämnden Närsjukvård, 073-080 51 41