Pressinbjudan: Avslutningskonferens för Landsbygdsutveckling i Skandinavien

Efter tre års gränsöverskridande samarbete är det dags att summera och utvärdera erfarenheterna från projektet LISA, Landsbygdsutveckling i Skandinavien.

Välkommen till avslutningskonferens på Varbergs Kurort,  onsdag 9 maj, klockan 08.30-15.30!

Under dagen reflekterar projektledare, planarkitekter, utvecklingsledare och andra som har medverkat i LISA-projektet över framtidens landsbygdsutveckling i Skandinavien. I centrum står frågor om lokal identitet, näringsliv, attraktivt boende, och inte minst utvecklingsarbete på landsbygden.

Ur programmet:
Den nya landsbygdspolitiken i EU
- Carl-Fredrik Lööf, ämnesråd på Svenska landsbygdsdepartementet 
Framtidens bygdeturist - vem är det och vad vill den ha? - Martin Östervig Larsen, senior consultant på Epinion, Aarhus
Lokal identitet - vilken betydelse har den? - Per Fischer Nielsen, kand mag i historia och etnografi, VIA University College

Moderator: omvärldsanalytiker Bengt Wahlström.

Läs mer om programmet på: www.lisakask.se 

Kontakt: kommunikationsansvarig Randi Röinaas-Lomeland

I LISA-projektet som pågått 2009-2012, har drygt 20 landsbygdsorter i Sverige, Norge och Danmark arbetat mot det gemensamma målet att bidra till en positiv utveckling av den skandinaviska landsbygden. Projektet har haft två mål: metodutveckling av kommunalt arbete när det gäller landsbygdsutveckling samt faktiskt utveckling och förändring i de bygder som har ingått i projektet.

Projektet har finansierats av deltagande parter samt med stöd från Interreg IVA -/Kattegatt Skagerrakprogrammet (KASK) samt från den norska staten genom Østfolds fylkeskommune.

DANSKA PARTNERS

Videncentret for Landbrug | Norddjurs kommune | Skive kommune |VIA University College Århus

NORSKA PARTNERS

Knutepunkt Sørlandet | Birkenes kommune | Evje og Hornnes kommune Songdalen kommune

Vennesla kommune | Universitetet i Agder

SVENSKA PARTNERS

Region Halland | Falkenbergs kommun | Hylte kommun | Högskolan i Halmstad

Laholms kommun | Varbergs kommun

För mer information: Susanne Paulsson, tel 035-17 98 58 |