Pressinbjudan: Halland värd för europeisk konferens om entreprenörskap

Förutsättningarna för att starta företag är, trots lågkonjunktur, mycket goda i Europa. Ändå väljer allt färre att bli egna företagare. Varför är det så? Och vad kan vi i Halland, tillsammans med andra europeiska regioner, göra bättre för att få fler företag att starta och växa?

Det är frågor som kommer att diskuteras den 10 maj i Halmstad. Då samlas politiker och tjänstemän från 12 europeiska regioner i en gemensam konferens om entreprenörskap. Region Halland står som värd och deltar som enda svenska region.

Samtliga regioner på konferensen ingår i det europeiska projektet Enspire Eu. Tillsammans har man inventerat goda exempel på lyckade entreprenörssatsningar i Europa. Dessa ska ligga till grund för hur vi på hemmaplan kan bli bättre på att inspirera fler till att starta företag, få företag att växa och långsiktigt skapa ett klimat där det är lika självklart att ”bli” entreprenör som att välja vilken annan karriär som helst. En entreprenörsanda som saknas i dag.

Konkret handlar det bland annat om att skapa bättre och vassare styrdokument som stödjer entreprenörskap. Undersökningar visar nämligen att det har stor betydelse för att inspirera till företagande. Det är något som Hallands politiker och tjänstemän kommer att diskutera i grupp under konferensen.  

Medierna är välkomna att närvara vid konferensen, lyssna på diskussioner och ställa frågor till våra halländska politiker och tjänstemän. Bland andra kommer regionstyrelsens ordförande Gösta Bergenheim och Jörgen Preuss, biträdande regiondirektör, att delta.

Välkomna!

Tid: Torsdag den 10 maj, kl 9-17
Plats: Hallands sjukhus Halmstad, lokal Fullriggaren
Program och hållpunkter: Fullständigt program finns på engelska i inbjudan här bredvid
Vidare information: Linn Berntsson, projektledare ENSPIRE EU i Region Halland, tfn 035-17 98 79