Pressinbjudan: Högskolan i Halmstad och Region Halland fördjupar samarbetet

För att ytterligare stärka samarbetet mellan Högskolan i Halmstad och Region Halland sluter de två parterna nu ett samarbetsavtal som omfattar en mängd utvecklingsområden. Syftet är att bidra till ökad regional utveckling och tillväxt i Halland. Samarbetet är ett led i utvecklingen av kluster där Region Halland, Högskolan i Halmstad, näringsliv och finansiärer möter innovatörer.

Rektor Mikael Alexandersson och regiondirektör Catarina Dahlöf finns på plats för att berätta mer om vad samarbetsavtalet innebär. I samband med avtalstecknandet bjuder vi även på lättare förtäring.

Magnus Hållander, projektledare för Hälsoteknikcentrum, och Ann- Marie Bartholdsson, Region Halland, demonstrerar också några aktuella projekt på Hälsoteknikcentrum. Denna verksamhet är ett utmärkt exempel på vad nära samarbete mellan olika aktörer kan åstadkomma.

Tid: Onsdag 4 april, klockan 11.30-12.30

Plats: Högskolan i Halmstad, Hälsoteknikcentrums showroom, Kristian IV:s väg 3, Halmstad

Välkomna!

För mer information kontakta: Tommy Svensson, Högskolan i Halland, 0706-808 768