Pressinbjudan: Invigning av nyrenoverat laboratorium för kranskärlsbehandling

Halland fortsätter att utveckla hjärtsjukvården. Nu invigs ett helt nytt laboratorium för kranskärlsbehandling, för hjärtpatienter i Halland.

I Halland är verksamheten för kateterbehandling av kranskärlen på patienter med kärlkramp och akut hjärtinfarkt koncentrerad till Hallands sjukhus Halmstad. Här genomförs cirka 1000 kranskärlsröntgen och omkring 450 PCI-behandlingar (kranskärlsvidgning) årligen, de flesta i direkt anslutning till kranskärlsröntgen.

I det nya laboratoriet genomförs följande undersökningar och behandlingar:

  • Kranskärlsröntgen (coronarangiografi).
  • Kranskärlsvidgning (PCI).
  • Mätning av blodtrycket i kranskärlen (intracoronar tryckmätning).
  • Ultraljud (intravasalt ultraljud, IVUS). Undersökningsmetoden är ny i Halmstad.

Representanter för massmedia är välkomna på invigning och visning av det nya laboratoriet.

Tid: Onsdagen den 14 mars kl. 13:00

Plats: Hallands sjukhus Halmstad, målpunkt C, plan 2 (Kranskärlsröntgen)

Mer information:
Lena Aggestedt, avdelningschef, tfn 035-13 46 06
Ingrid Ekström, kommunikatör, tfn 035-13 11 22