Pressinbjudan: Mässa om cancerrehabilitering

Nu införs en modell för cancerrehabilitering vid Hallands sjukhus Halmstad. För att informera alla berörda arrangeras en mässa kring cancerrehabilitering tisdagen den 14 februari.

Sedan november månad har avdelning 61 medicin varit pilotavdelning för modellen, som i slutet av februari nu implementeras på hela Hallands sjukhus Halmstad. I och med starten kommer all personal som arbetar inom cancervården på sjukhuset att utbildas.

– Syftet med utbildningen är att uppnå en generellt ökad kompetens inom området cancerrehabilitering, vilket är nödvändigt för att kunna erbjuda en jämlik och patientfokuserad rehabilitering, oberoende cancerform och kliniktillhörighet, säger Patrik Göransson, projektledare.

På mässan den 14 februari kommer projektet att visas upp. Bland annat deltar projektgruppsmedlemmarna, cancerrehabteamet, patienter och närstående som medverkat, personal från pilotavdelning 61 samt representanter från rehabiliteringskliniken. Dessutom medverkar SKL, Nätverket mot Cancer, Ung Cancer, SWEDPOS, RCC Syd, RCC Väst samt Region Hallands strategiska cancerenhet.

– Det känns otroligt kul att vi kommit så här långt att vi nu kan sjösätta en modell, som kan komma att bli nationell förlaga vid övriga sjukhus i landet. Det är också roligt att vi arbetat nyskapande när det gäller att samverka och skapa nätverk via moderna kommunikationskanaler som Facebook och Twitter, säger Patrik Göransson.

Projektet kring integrerad cancerrehabilitering drivs vid Hallands sjukhus Halmstad sedan 2010. Projektet finansieras som en del av Socialdepartementets satsning på framtidens cancervård med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som ansvarig samordnare och beställare för de försöksverksamheter som drivs runt om i landet.

Hela mässan pågår mellan kl 10.00 och 13.00. Representanter för massmedia är välkomna att delta. Pressinformation anordnas kl 12.00.

Plats: Hallands sjukhus Halmstad, samlingslokal Kattegatt

Mer information:
Patrik Göransson, projektledare och psykolog på rehabiliteringskliniken, 0709-79 88 17

Läs mer på projektets blogg: blogg.regionhalland.se/cancerrehabilitering