Vetenskaplig vernissage i regionalt samarbete för ökad måluppfyllelse i skolan

Press och media hälsas välkommen till

Vetenskaplig vernissage i regionalt samarbete för ökad måluppfyllelse i skolan – From Great to Excellent spridningskonferens 24 maj.

I augusti 2017 var det kick off för samarbetet i From Great to Excellent och nu har det blivit dags att presentera utvecklingsarbetet för 2017/2018. Vetenskaplig vernissage kommer att visa årets forskningsfrågor, slutsatser och framåtperspektiv i form av föreläsningar, presentationer och samtal.

From Great to Excellent är ett långsiktigt samarbete som syftar till att finna svaret på frågan ”hur förskola och skola kan minska gapet mellan barns/elevers kapacitet och det vi lyckas få dem att prestera?”.


Välkommen att delta på vernissagen!
Tid: torsdag 24 maj klockan 14-17
Plats: Digitalt laborativt centrum, DLC Q-huset, Högskolan i Halmstad.


Mellan klockan 14 och 15 kommer det finnas möjlighet för press och media att samtala med politik, utvecklingsledare, förvaltningschefer, deltagare med flera.

Kort sammanfattning av From Great to Excellent
Det regionala samarbetet innebär att de samverkande kommunerna såväl vetenskapligt och som erfarenhetsmässigt ska befästa metoder och arbetssätt som gynnar en positiv resultatutveckling för barn och elever i de halländska skolorna. Samarbetet är en process för att utveckla skolan och ska leda till nya kunskaper om framgångsrika arbetssätt som gynnar barn och elevers måluppfyllelse. Arbetet utgår från utvecklingsarbetet i respektive kommun. Kungsbacka, Varberg, Halmstad och Laholm deltar i samarbetet, med Region Halland och Högskolan i Halmstad som samarbetspartners. Genom Högskolan i Halmstad knyts praktiknära forskare till samarbetet och Högskolans roll blir att bedriva forskning tillsammans med kommunerna inom identifierade utvecklingsområden.

För frågor och mer information, välkommen att kontakta
Maria Wirén, Utvecklingschef barn- och utbildningsförvaltningen Varbergs kommun maria.wiren@varberg.se, 070-936 80 36


Jens Alderblad, Utvecklingsledare, Kungsbacka kommun
jens.alderblad@kungsbacka.se, 0300-83 40 19


Boel Abelson-Crossley, Verksamhetschef, Regional utveckling, Region Halland
boel.abelson-crossley@regionhalland.se, 070-373 89 34