Pressinformation: Första fallet av nya influensan i Halland

Första fallet av nya influensan i Halland

Det första fallet i Halland av den nya influensan A/H1N1 har nu konstaterats.

Den drabbade är en yngre man från norra Halland som insjuknade med lindriga influensaliknande symtom vid hemkomsten från Cypern den 3 juli.

Mannen har inte sjukhusvårdats och är nu på bättringsvägen.

Över 1700 prover har i dagsläget analyserats vid Smittskyddsinstitutet, när det gäller nya influensan A/H1N1. 187 fall har totalt konstaterats i Sverige. De flesta av dessa har smittats utomlands. Ett trettiotal har smittats i Sverige av resenärer som varit utomlands.

Planering av vaccinationerna pågår

Smittskyddsenheten i Halland och Landstinget Halland arbetar vidare med hur planeringen av höstens vaccinationer ska organiseras i länet. Klart är att den årliga säsongsvaccineringen kommer att tidigareläggas en månad, med start i början av september i stället för oktober. När det gäller massvaccinationen av den nya influensan A/H1N1 påbörjas den så fort det vaccinet har anlänt, vilket det beräknas göra i slutet av september. Landstinget Halland har beställt vaccin till alla hallänningar.

Råd

Personer som misstänker att de insjuknat i den nya influensan uppmanas att stanna hemma och undvika kontakter med andra personer så långt det är möjligt. Kontakt med sjukvården tas i första hand via telefon 1177 Sjukvårdsrådgivningen för råd och instruktioner om fortsatta åtgärder.

God handhygien och att nysa och hosta i armvecket minskar risken för spridning av virus i omgivningen.

Symptom

Vanliga symptom vid influensa är feber, hosta, muskelvärk, huvudvärk, halsont och i viss mån diarré.

Kontaktpersoner:

Lena Kierkegaard, hälso- och sjukvårdsdirektör, 035-13 48 00 (vxl)

Mats Erntell, smittskyddsläkare Smittskydd Halland, 035 - 13 16 13

Mer information finns också på:

www.1177.se

www.krisinformation.se

www.Lthalland.se