Pressinformation från hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen sammanträdde idag, den 21 februari. Här finns korta nyheter från mötet.

Höjd målsättning – nu ska vård erbjudas inom 60 dagar

Under 2011 ska det bli ännu lättare för hallänningarna att få vård. Region Halland höjer sin målsättning och i fortsättningen ska tid för nybesök och behandling i den specialiserade vården erbjudas inom 60 dagar, i stället för som tidigare 90 dagar.

– Vi fortsätter arbetet för att nå en köfri vård i Halland, säger Mats Eriksson, ordförande i Region Hallands hälso- och sjukvårdsstyrelse.

Förra året var Halland bäst i landet på att erbjuda tid för nybesök och behandling och fick därför störst utdelning av regeringens kömiljard – 97 miljoner kronor. Över 90 procent av de halländska patienterna fick vård inom 90 dagar.

Kömiljarden är en nationell satsning som görs för att öka tillgängligheten till hälso- och sjukvården. I år ökar regeringens krav på de landsting och regioner som vill få del av pengarna. Vården ska ges ännu snabbare – minst 80 procent av patienterna ska erbjudas tid för nybesök eller behandling redan inom 60 dagar.

Det är med anledning av de här nya kraven som Region Halland nu höjer sin målsättning. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslöt idag att förtydliga 2011 års hälso- och sjukvårdsuppdrag till vårdens driftstyrelser i enlighet med de nya kraven.

Gott utgångsläge

– Det kommer naturligtvis att behövas ytterligare en ansträngning från vårdpersonalen för att kunna erbjuda tider inom 60 dagar. Men samtidigt är vårt utgångsläge gott. Vi har hittat ett system och en stabilitet som gjort att vi under så gott som hela 2010 har kunnat ge patienterna tid inom 90 dagar. Därför väljer vi att öka målsättningen ytterligare. Vården kan antingen erbjudas i vår egen regi, i andra landsting och regioner eller hos en privat aktör, säger Mats Eriksson.

Vid sidan av kömiljarden har regeringen också en särskild satsning för att öka tillgängligheten till specialiserad psykiatrisk vård för barn och unga. Den omfattar 214 miljoner kronor och Region Halland siktar på att få ta del även av de pengarna.

– Att öka tillgängligheten för barn och unga med psykisk ohälsa är angeläget och även inom detta område pågår ett intensivt arbete för att minska väntetiderna, säger Mats Eriksson.

Enligt de nya kraven ska minst 90 procent av de barn och unga som väntar erbjudas en besökstid inom 30 dagar, och minst 80 procent ska erbjudas tid för fördjupad utredning eller behandling inom 30 dagar.

 

Ökad kunskap om stroke ska få hallänningarna att söka hjälp i tid

För att behandling av stroke ska vara effektiv är det avgörande att söka hjälp i tid, redan vid de första varningssignalerna. Idag beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen att Region Halland ska delta i en nationell informationskampanj för att öka kunskapen om varningssymtomen och bidra till att fler söker akutvård i tid.

Tidiga vårdinsatser förbättrar inte bara möjligheterna att överleva stroke, de minskar också funktionsnedsättningen för den som drabbas. Om patienten inte söker vård i tid försenas behandlingen och det kan bli omöjligt att genomföra propplösande behandling eller andra åtgärder.

Inom Region Halland kommer nu representanter för Hallands sjukhus, närsjukvården och privata vårdgivare att samarbeta kring genomförandet av kampanjen. Vården behöver också vara förberedd på en ökad tillströmning av patienter med symtom på stroke.

Kampanjen kommer att pågå under tre år och beräknas kosta 50 miljoner kronor.

Hallands del beräknas kostnaden till cirka 1,5 miljoner kronor under treårsperioden.

– Med tanke på att stroke kostar det svenska samhället 15 miljarder kronor per år så är det väl satsade pengar. Om 20–30 fall av stroke kan undvikas varje år så är kampanjpengarna redan intjänade. För att inte tala om det minskade mänskliga lidandet, säger Mats Eriksson, hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande.

Vid måndagens möte behandlades också:

• Mål och inriktning 2011 – driftnämndernas inriktningsdokument

• Yttrande till Sveriges Kommuner och Landsting över delar av betänkandet ”Helikoptern i samhällets tjänst”


För mer information, kontakta gärna:

Mats Eriksson, hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande, tfn: 070-595 60 85

Catarina Dahlöf, regiondirektör, tfn: 076-818 48 96