Pressmeddelande: Åter normal verksamhet på akutmottagningen i Varberg

Akutmottagningen på Hallands sjukhus Varberg har återgått till normal verksamhet.

– Nu ligger fokus på att med gemensamma krafter skapa ett bra arbetsklimat. Det är nödvändigt för att vi ska kunna garantera en tillgänglig, trygg och säker akutsjukvård inom Region Halland, säger regiondirektör Catarina Dahlöf, som på måndagen sammanfattade läget vid en presskonferens i Varberg.

Bemanningen av jourlinjerna inom ortopedi och kirurgi i Varberg är nu säkrad och därför återgår sjukhusen och ambulanssjukvården till normal verksamhet, efter att akuten i Varberg varit delvis stängd sedan i fredags.

– Jag beklagar att den här situationen har uppkommit, men det var ett nödvändigt beslut att reducera verksamheten vid akuten under helgen eftersom vi inte kunde garantera en fullgod och säker vård med befintlig läkarbemanning, säger Catarina Dahlöf.

Under helgen har akutsjukvården i Halland fungerat bra efter omständigheterna. Från fredag eftermiddag till måndag morgon har totalt cirka 40 patienter hänvisats från akutmottagningen i Varberg, de allra flesta till Halmstad, men ett tiotal har transporterats till Göteborg. Vårdplatssituationen har varit god på båda sjukhusen, även om Varberg fortfarande har en vårdavdelning stängd på grund av vinterkräksjuka.

Fortsatta överläggningar

Emellertid återstår ett digert arbete för att förbättra arbetsmiljön på akutmottagningen i Varberg.

– Det pågår överläggningar med läkarföreningen som kommer att fortsätta i veckan. Det är viktigt att vi nu tar ett gemensamt ansvar för att lösa problemen som ligger till grund för den uppkomna situationen och att detta hanteras på ett korrekt sätt, säger sjukhuschef Anders Dybjer.

Bakgrunden till konflikten är två händelser i november förra året när två högt prioriterade patienter fick vänta i sex respektive åtta timmar på att få träffa en läkare, något som de enligt sjukhusets rutiner ska göra inom en halvtimme. Hallands läkarförening har dock ifrågasatt att händelserna över huvud taget rapporterades som avvikelser.

Rapporteringsskyldighet

– Lagen är mycket tydlig när det gäller vårdens skyldighet att rapportera händelser där en patient skadas eller riskerar att skadas. Sådana händelser ska rapporteras i vårt avvikelsesystem, säger Göran Magyar, chefläkare för Hallands sjukhus.

Vården är också skyldig att utreda vad som hänt. Därefter bedömer chefläkaren om det inträffade även bör granskas externt av Socialstyrelsen och i så fall anmäls händelsen enligt Lex Maria. Så har nu skett med de båda fallen i Varberg.

 – Socialstyrelsen får avgöra om det inneburit någon risk för patienten och om vi bör ändra våra arbetssätt och rutiner, säger Göran Magyar.

Det som fortfarande utreds internt är om de båda läkarna fullgjort sina plikter i tjänsten. Det kommer sjukhuschef Anders Dybjer att ta ställning till efter ett möte med de berörda medarbetarna.

Gemensamt ansvar för arbetsmiljön

Mycket arbete återstår också när det gäller att förbättra arbetssituationen på akuten i Varberg och hitta en långsiktig och hållbar lösning. Det kommer att ske enligt de lagar och avtal som reglerar hur samarbetet mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna ska gå till. Anders Dybjer är noga med att poängtera att ansvaret är gemensamt.

– Jag ser positivt på att kunna hitta en gemensam lösning, säger Anders Dybjer.

Det är redan flera konkreta åtgärder på gång. Till exempel kommer arbetsmiljöenheten inom Region Halland att stödja chefer och sjukhusledning med att ta fram åtgärdsplan för arbetsmiljön vid akutmottagningen både för jourläkare och övriga medarbetare. Skyddsombuden ska också delta i arbetet.

Det kommer även att anordnas dialogmöten med samtliga läkare vid Hallands sjukhus Varberg om vad som gäller vid jourtjänstgöring. Dessutom förändras joursystemet för läkare från 1 februari.

Satsning på akutsjukvården

Samtidigt pågår stora satsningar på akutsjukvården i Halland. Bland annat kommer det att anställas fler barnläkare och AT-läkare i hela Halland, samt akutläkare i Varberg.

– Det finns bara förlorare vid en konflikt, den gynnar ingen. Det vilar nu ett tungt ansvar på alla att komma vidare i det här ärendet för att kunna bibehålla förtroendet för den halländska sjukvården. Vi står helt och fullt bakom ledningen för Hallands sjukhus och sättet att leda verksamheten, säger Mats Eriksson, ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Mer information:

Catarina Dahlöf, regiondirektör, tfn 070-818 48 96

Mats Eriksson, ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, tfn 070-595 60 85

Anders Dybjer, sjukhuschef Hallands sjukhus, tfn 070-295 15 97

Göran Magyar, chefläkare Hallands sjukhus, tfn 070-374 11 12