Pressmeddelande: Folke Kanin bjuder in barnen till Folk(e)tandvården

Folktandvården Halland har arbetat fram ett nytt arbetssätt för att säkerställa att de allra yngsta barnen får en bra och tidig kontakt med tandvården. Satsningen innebär att Folktandvården nu tar ett fastare grepp kring 0-2 åringarnas tänder.

- Forskning visar att mycket tidiga individuella besök hos tandvården är viktigt för att kunna fånga upp och stötta barn med stor risk att få hål i tänderna, säger Gunilla Swanholm, chef för Folktandvården Halland.

Folke KaninVissa folktandvårdskliniker har tidigare informerat om barn och tandhälsa på barnavårdscentralerna i samband med föräldragrupper. Andra kliniker har kallat varje barn för ett individuellt besök. Genom de nya riktlinjerna blir nu vården likadan i hela regionen. Dessutom kommer nu samarbetet med länets barnhälsovårdsteam bli fastare.

- Vi kommer att undersöka samtliga barns munhälsa redan när de är ett år. Detta för att kunna göra en riskbedömning av varje enskilt barn. Bedömningen kommer sedan att ligga till grund för framtida vård och insatser, förklarar Gunilla Swanholm. De barn som har en hög risk att få karies kommer kontinuerligt att kallas för extra stödbesök fram tills de fyller 3 års och övergår till den ordinarie barn- och ungdomstandvården. 

Folke följer de allra yngsta

I satsningen ingår ett gemensamt informationsmaterial och det är här Folke Kanin kommer in i bilden. Folke är den röda tråden i informationsmaterialet som riktar sig till både barnen och deras föräldrar. Folke visar vad som är viktigast när det gäller tandborstning och han förklarar för barnen hur ett tandläkarbesök går till. Han kommer även på olika sätt finnas på alla regionens folktandvårdsmottagningar och ta emot barnen när de kommer på besök. Han kommer till och med att ha en egen webbadress. Folke kommer att vara en trogen följeslagare för barnen under de viktiga förskoleåren.

Ta med dig ditt barn till Folk(e)tandvården och lär känna Folke Kanin.

 

Läs mer om Folke Kanin och det nya informationsmaterialet i länken i spalten uppe till höger.

För ytterliga information kontakta:

Gunilla Swanholm
Chef för Folktandvården Halland
Telefon 0346- 560 09, 0703-760279