Pressmeddelande: "Från tandsköterska till tandhygienist"

I våras beslutade Närsjukvården Halland att genomföra en utbildningssatsning för att utbilda ett antal tandsköterskor, som är anställda inom Folktandvården Halland, till tandhygienister. Utbildningen startade tidigare i höstas och innebär att just nu läser sju tandsköterskor till tandhygienister vid Hälsohögskolan i Jönköping.

 

-          De tandsköterskor som antagits, till den tvååriga utbildningen, har lång erfarenhet från yrket, har arbetat inom Folktandvården Halland under många år och kommer från mindre tandvårdskliniker på olika orter i Halland, säger Gunilla Swanholm, chef för Folktandvården Halland.

Syftet med utbildningssatsningen är att möta de stora pensionsavgångar som väntas inom yrket och tanken är att när utbildningen är färdig så ska de nyblivna tandhygienisterna fylla de vakanser som finns på olika kliniker runt om i regionen.

-          Driftnämnden Närsjukvård anser att personalförsörjning är oerhört viktigt och satsningen på denna utbildning är ett led i detta arbete, understryker Tommy Rydfeldt (FP) ordförande i Driftnämnden Närsjukvård Halland

Teori och praktik på arbetstid

Själva utbildningen är upplagd så att studenterna från Halland läser utbildningen tillsammans med andra tandhygieniststudenter på Hälsohögskolan i Jönköping men praktik och viss teoretisk undervisning sker i Halland. Den första praktikperioden inleds i februari och kommer att genomföras på Folktandvårdens kliniker i Halland dock inte på hemmakliniken. Under praktiken kommer de blivande tandhygienisterna handledas av en erfaren tandhygienist.

-          Att medarbetarna möjlighet att utveckla sig på detta sätt är mycket roligt och ger tankar om att pröva denna modell inom andra områden, säger Tommy Rydfeldt.

Utbildningssatsningen finansieras av medel som Folktandvården Halland sparat från tidigare års överskott och de sju tandsköterskorna studerar på heltid, på betald arbetstid.

-          Första tentan är nu avklarad med gott resultat och det är oerhört glädjande att kunna erbjuda den här gruppen ambitiösa och engagerade medarbetare den här utbildningen samt att följa deras studier, avslutar Gunilla Swanholm.

För ytterligare information kontakta:

Gunilla Swanholm
Chef för Folktandvården Halland
Telefon: 0703 - 76 02 79

Tommy Rydfeldt
Ordförande för Driftnämnden Närsjukvård Halland
Telefon: 0727- 26 48 30