Pressmeddelande: Närsjukvården Halland satsar för framtiden

Vid dagens driftsnämndsmöte beslöt nämnden att genomföra två satsningar. Dels kommer Folktandvården att genomföra ett efterutbildningsprogram för medarbetarna under 2011-2013 och dels kommer Närsjukvården och Folktandvården att öppna en vårdcentral/filial i Kungsbacka.

Båda satsningarna syftar till att även framöver ge hallänningarna en god och lättillgänglig vård i närsjukvårdens regi.

Utbildning inom folktandvården

Eftersom arbetssätten inom tandvården ständigt utvecklas och allt fler arbetsuppgifter, för att frigöra tandläkarkompetens till vårdkrävande patienter, läggs på tandsköterskor och tandhygienister så ökar behovet av utbildning av medarbetarna. Därför kommer Folktandvården att erbjuda en tvåårig tandhygienistutbildning för intresserade tandsköterskor. Dessutom kommer ytterligare att antal utbildningar att genomföras under de närmsta åren. Bland dessa kan nämnas munhälsovård för tandsköterskor, akuttandvård för tandläkare, tandhygienister, kommunikation och bemötandefrågor för receptionister.

− Halland liksom övriga Sverige går mot en brist på personal inom tandvården. Det är därför viktigt att satsa på vår personal och erbjuda vidareutbildning, menar Tommy Rydfeldt (FP) ordförande i Driftnämnden Närsjukvård och fortsätter:

− Att ge tandsköterskor möjlighet att gå en vidareutbildning till tandhygienister ger Folktandvården möjlighet att även i fortsättningen ge en bra vård och fortsatt utveckling.

Närsjukvården i Kungsbacka

Den nya filialen kommer att innehålla såväl en folktandvårdsklinik som en vårdcentral och kommer att etableras i det expansiva området Kolla. Den idag existerande vårdcentralen kommer samtidigt att bli kvar inom sjukhusområdet.

− Närsjukvården har ett stort förtroende i Kungsbacka och sju av tio invånare väljer att lista sig hos regionens vårdcentraler, berättar Tommy Rydfeldt och fortsätter, det är därför naturligt att öppna en vårdcentralfilial i Kolla för att möta den efterfrågan på vård vi kan räkna med i detta område.

Övriga punkter

I övrigt beslutade nämnden att fastställa årsredovisningen och bokslut för 2010 samt att överlämna dessa och miljöredovisningen till Regionstyrelsen.

 

För ytterligare information, kontakta:

Kerstin Malm-Andersson
Förvaltningschef
Telefon: 0340 - 48 24 65

Gunilla Swanholm
Tandvårdschef
Telefon: 0346 - 560 09

Tommy Rydfeldt
Ordförande i Driftnämnden Närsjukvård
Telefon: 0727- 26 48 30

Skickat av:
Marie Åhman
Kommunikationsstrateg
Mobil: 0722-31 98 12