Pressmeddelande:30 miljoner till sjukhusen för god tillgänglighet

Landstinget Halland förväntas vid årsskiftet ligga i topp i landet vad gäller tillgänglighet för invånarna. Bakom detta ligger ett ihärdigt arbete med att skapa en köfri halländsk sjukhusvård, som i sin tur innebär att Landstinget Halland kommer att få extra pengar från staten. 30 miljoner av dessa fördelas nu direkt till sjukhusen i Halland.

 

Vid den senaste nationella mätningen av tillgängligheten visade sjukhusen i Halland att det trägna arbetet med att minska onödiga väntetider ger resultat. Både när det gäller besök och behandlingar ligger Halland bland de absolut bästa i Sverige, och bara några få procent får inte sitt besök eller sin operation inom vårdgarantins 90 dagar.

Staten kommer att fördela 750 miljoner kronor utifrån de resultat som landstingen uppnått under september-december 2010. Bedömningen är att Halland får ett större belopp än vad som budgeterats och därför bokar landstinget upp ytterligare 30 miljoner kronor som förväntade intäkter. Gruppledarna för de politiska partierna i landstingsstyrelsen är överens om att låta pengarna gå direkt till sjukhusens verksamheter.

– Sjukhusen i Halland har under flera år lyckats minska sina kostnader, samtidigt som de arbetat hårt med sin tillgänglighet. Vi vill på detta sätt premiera sjukhusen för deras stora arbete och samtidigt stimulera till fortsatta insatser, båda vad gäller tillgänglighet och för att få balans i ekonomin, säger landstingsstyrelsens ordförande Mats Eriksson (m).

– Det här är naturligtvis mycket positivt för sjukhusen och en god hjälp på vägen mot ekonomisk balans för den halländska sjukhusvården, säger sjukhuschef Anders Dybjer, som efter årsskiftet är chef för sjukhusen i Halmstad, Varberg och Kungsbacka.

De extra 30 miljoner kronorna fördelas enligt nedan:

Halmstad: 17,0 miljoner kronor

Varberg: 11,4 miljoner kronor

Kungsbacka: 1,6 miljoner kronor

Fördelningen grundar sig på sjukhusens budgeterade intäkter för 2010.

För mer information, kontakta gärna:

Mats Eriksson, landstingsstyrelsens ordförande, tfn: 070-595 69 85

Anders Dybjer, sjukhuschef, tfn: 070-295 15 97