Pressträff: Behovet av läkare är stort i Halland – hur kan vi ta vara på nyanländas läkarkompetens?

Måndagen den 6 februari bjuder Närsjukvården Halland in till pressträff på Kompetenscentrum för utländsk vårdexamen.

Regionstyrelsen beslöt i april 2016 att ge Närsjukvården Halland i uppdrag att över två och ett halvt år driva ett projekt med syfte att säkerställa praktik för vårdutbildade med utländsk kompetens via inrättandet av ett kompetenscentrum. Beräknad kostnad 7 785 000 kronor.

Region Halland har ett stort behov av att rekrytera läkare inom olika specialistområden. Samtidigt finns i Halland personer med utländsk kompetens, många med läkarlegitimation från sina respektive hemland. Flertalet behöver dock få praktiktjänstgöring för att få sin svenska läkarlegitimation.

Genom ett kompetenscentrum kan Region Halland fungera som en länk för att ny kompetens ska få en väg in på arbetsmarknaden. I januari startade verksamheten upp. Kompetenscentrum bygger på samverkan mellan Region Halland och arbetsförmedlingen och drivs av Närsjukvården i anslutning till Vårdcentralen Andersberg i Halmstad.

Välkommen till pressträff i de nystartade lokalerna vid Vårdcentralen Andersberg då vi närmare presenterar Kompetenscentrum.

Tid: Måndagen den 6 februari 2017, kl. 13.00
Plats: Kompetenscentrum, Vårdcentralen Andersberg, Skolgången 2, Halmstad

Medverkande:
Tommy Rydfeldt, ordförande i Driftnämnden Närsjukvård (L)
Kjell Ivarsson, förvaltningschef Närsjukvården Halland
Katarina Samskog, verksamhetschef Vårdcentralen Halland
Rickard Malm, läkare och handledare Kompetenscentrum
Amir Kaderland, projektledare Kompetenscentrum, Närsjukvården Halland

 Välkomna!

 

För frågor och information om pressträffen:
Anna Stålnacke, kommunikationschef Närsjukvården Halland
Telefon: 072-986 7241
E-post: anna.stalnacke@regionhalland.se