Pressträff: Nu startar lågtröskelverksamhet med sprututbyte i Halland

Onsdagen den 8 mars bjuder Närsjukvården Halland in till presskonferens för att presentera verksamhet med sprututbyte för intravenösa droganvändare i Halland.

Regionstyrelsen beslöt 1 juni 2016 att ge Närsjukvården Halland i uppdrag att bedriva lågtröskelverksamhet med sprututbyte för intravenösa droganvändare i Halland. De årliga kostnaderna för Region Halland uppskattas till 1,2 Mkr per år och finansieras ur gemensam verksamhetsutveckling.

Verksamheten med sprututbyte kommer att starta under mars i Halmstad för att under 2017 byggas upp i fler av de halländska kommunerna.

Genom att införa ett sprututbytesprogram i Region Halland ges möjlighet att nå personer som injicerar droger för smittskyddsförebyggande åtgärder, provtagning och vaccination. En viktig del i verksamheten är det stöd vården kan bidra med för att bryta drogmissbruket.

Verksamheten kommer att bedrivas i samarbete med missbruksvården, infektionskliniken, socialförvaltningarna i kommunerna och psykiatrin.  Utgångspunkten för missbruks- och beroendevården i länet är att den som är i behov av vård och stöd ska erbjudas det i en sammanhållen vårdkedja där olika delar samverkar.

Välkommen till presskonferens då vi närmare presenterar hur vi kommer att arbete med verksamheten.

Tid: Onsdagen den 8 mars 2017, kl. 11.00
Plats: Närsjukvården Hallands kansli, Skansgatan 1C 3 tr, Halmstad

Medverkande:
Tommy Rydfeldt, ordförande i Driftnämnden Närsjukvård (L)
Kjell Ivarsson, förvaltningschef Närsjukvården Halland
Karin Borgman Remse, områdeschef Vårdcentralen Halland
Per Steneryd, medicinskt ledningsansvarig, Sprututbyte Halland
Rita Bergström, sjuksköterska Sprututbyte Halland
Mats Erntell, smittskyddsöverläkare Region Halland

Välkomna!

För frågor och information om presskonferensen

Anna Stålnacke, kommunikationschef Närsjukvården Halland
Telefon: 072-986 7241
E-post: anna.stalnacke@regionhalland.se