Psykiatrin stoppar hyrläkare

Psykiatrinämnden i Region Halland har beslutat att sätta stopp för hyrläkare från och med den 1 januari 2013.

Stora delar av hälso- och sjukvården tvingas hyra in läkare vid vakanser och arbetstoppar. Inte minst specialistläkare inom psykiatri är en bristvara i hela landet. Kostnaderna för detta snabba men tillfälliga sätt att lösa problemet är höga och nu har Psykiatrin Halland bestämt sig för att försöka eliminera denna utgift. Hittills i år har man hyrt in psykiatriker för cirka 4 miljoner kronor, 1 miljon kr i månaden. Det är i princip en fördubbling jämfört med samma period förra året.

Tappar kontinuitet

Med tanke på att psykiatrins helårsprognos för 2012 ligger på minus 11 miljoner finns det goda skäl för denna åtgärd. Men det är inte bara kostnaden som är ett problem, man tappar enligt psykiatrinämnden också i kontinuitet och patientsäkerhet. Det handlar också om att vidmakthålla och ytterligare förbättra den goda tillgänglighet som Psykiatrin Halland kan visa i dag, där man i de allra flesta avseenden klarar att uppfylla vårdgarantin.

Lär av grannregionen

Psykiatrin i Västra Götalandsregionen gör likadant och stoppar hyrdoktorerna från och med nästa år. Där har man haft en längre förberedelsetid, men Bengt Eliasson (FP), ordförande i psykiatrinämnden i Halland, tror att ett genomförande här kan gå fortare genom att man tar del av grannregionens förberedelser och utnyttjar dem som passar även i Halland.
–  Det finns flera sätt att handskas med läkarfrågan, säger Bengt Eliasson.
– Det kan till exempel handla om att skapa någon form av intern läkarpool, eller att flera mottagningar och avdelningar delar på läkarresurser, säger han.

Psykiatrin i Halland har i år en budget på 486 miljoner kr.


Mer information:
Bengt Eliasson (FP)
Ordförande i Driftnämnden Psykiatri, Region Halland
Tfn: 070-221 40 58