Pressträff om Region Hallands svar till Indelningskommittén

På regionstyrelsens möte i morgon, onsdagen den 16 december, lämnas information om Region Hallands svar till Indelningskommittén gällande kriterier för en ny regionindelning av Sverige. 

Press och media hälsas välkomna efter mötet för att ta del av Region Halland och de sex halländska kommunernas ståndpunkt i frågan och information om svar till Indelningskommittén. På pressträffen kommer regionstyrelsens arbetsutskott Mats Eriksson, Stefan Bengtsson, Lise-Lotte Bensköld Olsson, Dag Hultefors, Per Persson samt regiondirektör Catarina Dahlöf och biträdande regiondirektör Jörgen Preuss att medverka.

Tid: Onsdag den 16 december klockan 12
Plats: Borgkammaren

För mer information, vänligen kontakta:
Åsa Väärälä, kommunikatör, 073 305 29 13