Regionstyrelsen avslutar regiondirektör Catarina Dahlöfs anställning

Regionstyrelsen avslutar Catarina Dahlöfs tjänst som regiondirektör i Region Halland. Orsaken är bristande förtroende för Catarina Dahlöf i rollen som regiondirektör. En starkt bidragande anledning är de betydande svårigheter som funnits att realisera de ekonomiska effekter som utlovats.

- Vi behöver en annan kraft än Catarina Dahlöf för att leda genomförandet av våra beslutade strategier. Det kräver en annan typ av styrning och ledning av Region Halland för att kunna genomföra våra målbilder och för att möta framtida utmaningar, säger regionstyrelsens ordförande Mats Eriksson.

Jörgen Preuss, biträdande regiondirektör, går tills vidare in som tillförordnad regiondirektör.

För frågor, vänligen kontakta
Mats Eriksson, regionstyrelsens ordförande Region Halland, 070-595 60 85
mats.eriksson@regionhalland.se