Så kan södra Sverige knytas samman och stärkas

Torsdagen den 27 april genomför Regionsamverkan Sydsverige där Region Halland medverkar, ett riksdagsseminarium för att presentera prioriterade infrastrukturinsatser i södra Sverige som bör ingå i kommande nationella infrastrukturplan. Insatser som bidrar och är viktiga för Sveriges tillväxt. 

Inför kommande nationella infrastrukturplan krävs det tydliga prioriteringar så att investeringar görs med så stor samhällsekonomisk nytta som möjligt. Det är anledningen till att sex sydsvenska regioner tillsammans har tagit fram de infrastrukturinvesteringar som är mest angelägna för södra Sverige. För Hallands del prioriteras Halmstad C och dubbelspår på hela Västkustbanan i de Sydsvenska prioriteringarna.

– Halland är en del av ett starkt växande Sydvästsverige där fler och fler pendlar allt längre för att nå jobb, studier och nöjen. I Halland planeras cirka 9 000 nya bostäder de närmaste två åren, och tillväxten är starkt koncentrerad längs med kusten och Västkustbanan, berättar Dag Hultefors (M), ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott.
 Västkustbanan är ryggraden för det hållbara resandet i Halland som bidrar till arbetsmarknadsförstoring och näringslivets tillväxt, fortsätter Dag. Därför är det viktigt att regeringen nu prioriterar att bygga bort återstående flaskhalsar längs Västkustbanan så att den når sin fulla kapacitet, som vi väntat så länge på. I Halland är flaskhalsarna Halmstad C och nuvarande enkelspår mellan Varberg och Hamra.
 För resandet söderut längs Västkustbanan är det prioriterat i de Sydsvenska prioriteringarna att kvarvarande sträckor mellan ÄngelholmMaria och Maria–Helsingborg C också får dubbelspår, avslutar Dag.

På seminariet deltar Dag Hultefors som presenterar Hallands prioriteringar och på vilket sätt de kan få en positiv effekt på både godstrafik och arbetspendling i hela södra Sverige. Medverkar från Halland gör även Ann-Charlotte Stenkil (M), kommunstyrelsens ordförande Varbergs kommun.

Om seminariet
Riksdagsseminariet genomförs i Nubiska rummet, Sveriges Riksdag, torsdagen den 27 april mellan klockan 12.0013.00 . Värdar för seminariet är riksdagsledamöterna Anders Åkesson (C) och Rikard Larsson (S).

Medverkar gör Ulrika Rosling, People Manager IKEA Range & Supply IKEA, Sohana Josefsson, marknads- och kommunikationsdirektör Green Cargo, Lena Ek, ordförande Södra, Christina Mattisson (S), ordförande i infrastrukturutskottet för Regionsamverkan Sydsverige samt representanter från Region Blekinge, Region Jönköpings län, Region Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar län, Region Skåne, Region Blekinge och Region Halland.

Om Regionsamverkan Sydsverige
Regionsamverkan Sydsverige syftar till att, med medborgarnas bästa för ögonen, utveckla samarbetet mellan verksamheterna i Landstinget i Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län, Landstinget Blekinge, Region Blekinge, Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Region Kronoberg, Region Halland och Region Jönköpings län. Målsättningen är att skapa en grund för ökad tillväxt i Sydsverige i ekonomiskt, ekologiskt, kulturellt och socialt hänseende. Grunden för denna ambition ska vara en strävan efter en helhetsorienterad och långsiktig hållbar utveckling i Sydsverige och i Sverige.

Länk till Sydsvenska prioriteringar finns att läsa via www.regionsamverkan.se

För mer information kontakta:
Dag Hultefors, Ordförande regionstyrelsens tillväxtutskott, Region Halland
Telefon: 076–783 53 85
E-post: dag.hultefors@regionhalland.se

Åsa Väärälä, kommunikationsstrateg regional utveckling, Region Halland
Telefon: 073-305 29 13
E-post: asa.vaarala@regionhalland.se