Samverkansprojekt ska göra Andersberg friskare

Under ett år framöver kommer Vårdcentralen Andersberg att driva ett utvecklingsprojekt i syfte att med utgångspunkt från den enskilde individen och hans/hennes behov och kunskap om hälsa, levnadssätt och förmåga att själv ta ansvar för hälsosamma val.

Andersberg i Halmstad avviker negativt från övriga Halland, såväl ifråga om ohälsotal som socioekonomiskt. Vårdcentralen Andersberg har cirka 4 500 listade patienter varav de flesta är bosatta i och kring Andersberg. Vårdcentralen skiljer sig från andra vårdcentraler i länet genom sin bredare multietniska och mångkulturella sammansättning av patienter.

-          De som söker sig till vårdcentralen har ofta behov som inte helt och hållet ligger inom vårdens uppdrag utan många gånger är mer komplexa och där de optimala insatserna återfinns inom de flera myndigheters uppdrag: Det handlar om att att stödja individen i strävan efter en förbättrad hälsa och möjlighet att återgå till arbete, förklarar Magdalena Barkström, vårdcentralschef.

Utvecklingsprojektet som bedrivs i samverkan mellan olika aktörer i Andersberg, ska arbeta med konkreta insatser för att stödja de individer som är särskilt utsatta för ohälsa. Projektet ska även ta fram arbetsformer och arbetsprocesser för samverkan mellan myndigheter och organisationer i Andersberg.

-          Det övergripande målet med projektet är att stödja stadsdelen Andersbergs invånare i förbättrad hälsa och möjlighet till arbetsåtergång med rätt insats på rätt nivå i rätt tid och av rätt ”leverantör”, säger Amir Kaderland som är projektledare för projektet.

Utöver detta ska satsningen även utveckla och bredda kompetens- och erfarenhetsbakgrund hos berörda organisationer/samarbetspartners både för att öka förståelsen för varandras arbetssätt men framförallt att skapa nya samverkansformer och arenor för fortsatt myndighetsgemensam arbete.

Projektet drivs med medel från Samordningsförbundet i Halland som bidrar med 600 000 kronor.

-          Det är en enig nämnd som vill satsa på Vårdcentralen Andersberg. Området har så mycket outnyttjade resurser som vi hoppas kunna vara med och lyfta fram. Jag ser detta som ett viktigt integrationsprojekt, understryker Tommy Rydfeldt (FP), ordförande i Driftnämnden Närsjukvård.

 

För ytterligare information om projektet kontakta:

Amir Kaderland
Projektledare 
035 - 16 24 00
Amir.Kaderland@regionhalland.se

Magdalena Barkström
Vårdcentralschef
035 - 13 45 81

Tommy Rydfeldt (FP)
Ordförande Driftnämnden Närsjukvård
0727 - 26 48 30