Satsning för tidig upptäckt av hudcancer

Den 7 maj är det Euromelanoma Day, då hudkliniker runt om i Europa erbjuder undersökning av födelsemärken och andra hudförändringar som man misstänker är hudcancer. En av klinikerna är hudmottagningen vid Hallands sjukhus Halmstad.

Euromelanoma Day är en europeisk satsning för att förebygga och tidigt upptäcka malignt melanom och andra former av hudcancer.

Hudcancer är den näst vanligaste cancerformen i Sverige. År 2010 diagnostiserades 2800 personer med malignt melanom, 5000 personer med skivepitelcancer och 35 000 med basaliom. I Halland fick år 2009 114 personer malignt melanom och 357 personer skivepitelcancer.

– Upp till 90 procent av all hudcancer orsakas av UV-exponering, så det gäller att alltid ta det försiktigt i solen, säger Karin Andersson, överläkare på hudkliniken vid Hallands sjukhus.

Den 7 maj kan den som är orolig över en hudförändring boka tid för undersökning på hudkliniken vid Hallands sjukhus Halmstad.

– Vi hoppas naturligtvis kunna ta emot alla som vill göra en undersökning, men intresset brukar vara väldigt stort. Den som inte får en tid eller inte har möjlighet att komma den 7 maj kan alltid ta kontakt med sin vårdcentral för en bedömning. Det är viktigt att göra det om man oroar sig, framhåller Karin Andersson.

I Sverige deltar omkring 40 kliniker och enligt beräkningar kommer omkring 3000 personer i landet att kunna erbjudas en undersökning.

Mer information:

Karin Andersson, överläkare hudkliniken Hallands sjukhus, växeln 035-13 10 00
Helen Helwig, överläkare hudkliniken, Hallands sjukhus, växeln 035-13 10 00

Undersökningstid bokas på 035-14 77 14 onsdag den 25 april mellan kl. 8:00-11:00 och 14:00-15:00.