Sjuksköterskor med ny spetskompetens!

Charlotte Tejler och Charlott Björkheim på urologikliniken vid Hallands sjukhus har en unik spetskompetens! De är troligen de första sjuksköterskorna i Sverige som genomför cystoskopier som ett led i utredningen av patienter med misstänkt urinblåsecancer.

Cystoskopi är en undersökning av urinröret och urinblåsan, som alltid görs när patienter ska utredas för urinblåsecancer. Tidigare har enbart läkare som är specialiserade inom urologi, urologer, genomfört undersökningen.  Möjligheten för sjuksköterskor att göra undersökningen för att ställa diagnos har fått positiva effekter för patienterna vid urologikliniken.

- Idag får patienter som ska utredas för urinblåsecancer en undersökningstid snabbare än tidigare eftersom vi inte är beroende av att en urolog måste genomföra undersökningen, säger Sarah Emanuelsson, verksamhetschef för urologikliniken.

Effekten blir också att urologerna vid mottagningen kan ta emot fler patienter för operationer eller andra undersökningar, vilket skapar bättre tillgänglighet för patienter inom hela urologikliniken.

Ny karriärväg för sjuksköterskor
Charlotte och Charlott har gått en cystoskopiutbildning för sjuksköterskor vid Lunds universitet, och gör sedan 2013 cystoskopier på patienter i uppföljningsfasen av deras cancersjukdom. Därefter har de utvecklat sina färdigheter inom cystoskopi ytterligare vid Huddinge simulatorcenter – något som tidigare enbart varit tillgängligt för urologer.

De har också arbetat med och lärt sig mycket av urologerna som jobbar på mottagningarna, för att säkerställa att de har rätt kunskap för att utföra cystoskopier hos patienter med misstänkt urinblåsecancer. Det finns alltid en urolog på plats som de kan vända sig till om de behöver ett andra utlåtande om de upptäcker något avvikande.

- Att vi fick möjlighet att vidareutbilda oss inom cystoskopi är jättekul. Det är en ny karriärväg för oss sjuksköterskor att gå, och som även är till stor fördel för våra patienter, avslutar Charlott Björkheim och Charlotte Tejler.

Mer om undersökningen
Varje vecka gör Charlotte och Charlott cirka tio till tolv undersökningar. Utöver dessa genomför de också cirka tio uppföljningsundersökningar. Själva undersökningen tar cirka tio minuter att genomföra. Mellan åtta och tio procent av de som undersöks visar sig ha urinblåsecancer. Vid undersökningen för man in ett så kallat cystoskop i urinröret. Cystoskopet fungerar ungefär som en smal slang med belysning och kamera. Den är ofta kopplad till en bildskärm som visar urinrörets och urinblåsans insida.

För mer information, vänligen kontakta:
Sarah Emanuelsson, verksamhetschef Urologikliniken Hallands sjukhus, nås via Hallands sjukhus växel, tfn 035-13 10 00.

Pressmeddelandet publicerat av:
Johanna Karlsson, kommunikationsstrateg, tfn 072-184 47 71