Skydda antibiotikan - antibiotikaresistens i världen uppmärksammas

Resistenta bakterier är ett hot mot hälsan för både människor och djur. Under den internationella antibiotikaveckan den 13–19 november sätter Sverige och många andra länder resistensen i fokus.

Resistenta bakterier är ett globalt problem som växer med ökad rörlighet av människor, djur, livsmedel och andra varor. Ökningen i Halland av kända fall av antibiotikaresistens liknar den i övriga landet, se figuren nedan. Alla rapporterade fall har inte haft en infektion utan har hittats vid kontroll av bärarskap som en säkerhetsåtgärd i vården.

Grunden för att minimera den ökande antibiotikaresistensen är en klok användning av antibiotika - att bara använda antibiotika när de gör verklig nytta. Antibiotika har överanvänts för säkerhets skull och i synnerhet till barn. Användningen har dock förbättrats kraftigt tack vare utbildning och nya riktlinjer för en säker användning.

Fakta: Om Skydda antibiotikan

Utan fungerande antibiotika kan vanliga sjukdomar återigen bli dödliga. Årets informationsinsats fokuserar på att visa hur värdefull antibiotikan är och att vi alla måste hjälpa till att skydda den. På den nya webbplatsen skydda antibiotikan.se finns bland annat information om vad var och en kan göra för att bidra till att bromsa utvecklingen.

Kontakt:

Mats Erntell, ordförande Strama Halland, smittskyddsläkare i Region Halland, 070 – 319 16 13.