Språkstart Hallands hembesök startar i Hylte

Familjer med barn som är 6 månader gamla och bor i Hylte kommun, kommer med start i april att få hembesök av en språkstartare. Besöken ingår i satsningen Språkstart Halland, som riktar sig till små barn och vuxna i deras närhet i syfte att stärka små barns språkutveckling.

Logotyp med texten: Prata lek sjung läs. Språkstart Halland!Satsningen drar igång med en fortbildningsdag i Hyltebruk på tisdag 27 mars, en dag som riktar sig till förskollärare, logopeder, barnbibliotekarier och personal i barnhälsovården, men alla som arbetar nära barn är välkomna. Metoderna och materialet som ska användas vid hembesöken presenteras för första gången.

Pressinbjudan:
Träffa språkstartare och politiker

Representanter från media är välkomna att i anslutning till fortbildningsdagen träffa språkstartare, bibliotekschef och kommunstyrelsens ordförande från Hylte kommun, samt processledare från Region Halland.

Tid: Tisdag 27 mars kl. 12.30, Ronny Löfquist (S), inledningstalar kl. 13.
Plats: Forum, Hyltebruk.
Meddela gärna om du kommer till maria.ehde-andersson@regionhalland.se

Hylte kommun är först ut i språksatsning

Språkstart Halland är en satsning som sker i samverkan mellan Region Halland och de halländska kommunerna, utifrån kunskapen om att en satsning på språkutveckling gynnar hälsa och ett långsiktigt hållbart samhälle.

– Förmågan att förstå, uttrycka sig och bli hörd är våra viktigaste redskap genom livet. Den språkliga utvecklingen är en viktig nyckel för att våra barn så småningom ska kunna ta del av det samhället de lever i. Kan vi ge dessa redskap till alla barn, så ger vi dem bättre möjligheter från början, säger Ronny Löfquist (S), kommunstyrelsens ordförande i Hylte kommun.
– Region Halland vill erbjuda alla barn goda och jämlika förutsättningar att leva ett gott liv. Satsningen på små barns språkutveckling ska stärka varje barn både på kort och på lång sikt, förklarar Mats Eriksson (M), ordförande i regionstyrelsen.

Regionen har avsatt pengar för att varaktigt främja små barns språkutveckling och det som utmärker Språkstart Halland är att satsningen fokuserar på barnets hela språk och innefattar tal, språk och kommunikation.

Hembesök, språkpaket och aktiviteter som inspirerar

Hylte kommuns logotyp.Förberedelserna och planeringen av satsningen har pågått länge och nu är Hylte kommun först ut med att starta de utåtriktade aktiviteterna med hembesök hos familjer. Under april kommer de två språkstartarna i Hylte kommun att börja sitt arbete med att kontakta och sedan besöka alla familjer med 6-månadersbarn.

– Det ska bli fantastiskt roligt att få komma ut och träffa familjerna för att inspirera och informera om hur de kan stödja sitt barns språkutveckling, säger Åsa Engberg, nyanställd språkstartare i Hylte kommun.

Alla familjer får ett besök av en biblioteksanställd språkstartare då barnet är 6 månader gammalt. Under besöket får familjen tips och ett språkpaket med utvalt innehåll som inspirerar till att läsa, sjunga, rimma och ramsa tillsammans.

Vid 1 års ålder erbjuds ytterligare ett hembesök då nästa språkpaket delas ut. Innan barnet fyllt 3 år kommer familjen att få möjlighet att vara med på flera aktiviteter som uppmuntrar till att leka med språket.

Besöken och språkpaketen är gratis för familjerna. Innehållet i språkpaketen, metoder och material, är framtaget av en grupp bestående av representanter för olika yrken inom barns hälsa och språkutveckling.

Läs mer om Språkstart Halland: www.regionhalland.se/sprakstart

För ytterligare frågor om Språkstart Halland, kontakta gärna:

Maria Ehde Andersson, processledare för Språkstart Halland, tel. 035-17 98 63
Mats Eriksson (M), ordförande i regionstyrelsen, tel. 035-13 48 92
Ronny Löfquist (S), kommunstyrelsens ordförande i Hylte kommun, tel. 073-371 80 02