Ständig utveckling inom Ambulans, diagnostik och hälsa

Sammanträde idag med Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa visar att det händer mycket inom verksamheterna.

Till exempel har regionen beslutat att införa samlad patientindividuell försörjning av läke­medel och inom diagnostiken utvecklas de tekniska utrustningarna hela tiden. Patient­individuell försörjning av läkemedel innebär bland annat möjlighet till automatiserad dosförpackning av läkemedel som används på en vårdavdelning. Hur detta och mycket annat påverkar lokalbehov och arbetsprocesser avspeglades tydligt i driftnämndens ärenden idag.

– Utvecklingen som sker när det gäller ny teknik och hur arbetet bedrivs är till stor nytta för regionens patienter och det är bra att nämnden nu har behandlat flera viktiga ärenden för att komma vidare med angelägna förbättringar, säger ordförande Ann Molander (L).

Vid dagens sammanträde behandlades bland annat följande ärenden:

  • Uppföljningsrapport 1 till och med mars som visar att verksamheten i stort sett sker enligt plan
  • Uppföljning av driftnämndens interna kontroll
  • Kompletterande behov när det gäller nya lokaler för ambulanssjukvården i Halmstad
  • Reinvestering av två gammakameror
  • Lokalbehov till följd av större utrustningsinvesteringar och för att säkerställa processflöden
  • Svar med anledning av revisionsrapport om granskning sjukresor
  • Genomförande av patientindividuell försörjning av läkemedel
  • Formfrågor med koppling till ny dataskyddsförordning

 

Handlingar Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa 2018-05-08

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa ansvarar för verksamheterna inom ambulanssjukvård, sjukresor, 1177 Vårdguiden på telefon, hälsa och funktionsstöd samt medicinsk diagnostik.

För mer information kontakta:
Ann Molander, ordförande Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa, (L)
070-949 55 70