Studenter prisas för bidrag till Framtidens kollektivtrafiknoder

Välkommen till prisutdelning med efterföljande presskonferens i studenttävlingen ”Framtidens kollektivtrafiknoder på den halländska landsbygden”

I samband med regionstyrelsen sammanträde den 8 februari, då tävlingsresultatet offentliggörs, har vinnarna bjudits in till en prisutdelningscermoni.

Prisen delas ut av Gösta Bergenheim (M) ordförande i Hallandstrafiken AB och
Stefan Bengtsson (C) regionråd i Region Halland och ledamot i regionstyrelsens tillväxtutskott samt biträdande regiondirektör Jörgen Preuss.


Region Halland genomförde en idé- och designtävlingen som handlade om att ta fram idéer och koncept för framtidens kollektivtrafiknoder på den halländska landsbygden. Tävlingen riktade sig till studenter och totalt inkom 15 tävlingsbidrag.


Jury bestod av representanter från Region Halland, Hallandstrafiken och samhällsbyggnadscheferna i kommunerna. Bedömningskriterier var: nytänkande, utformning, funktionalitet, genomförbarhet.

Prisutdelningen hålls i Regionen Hus Södra vägen 9 Halmstad, lokal Fataburen, kl. 12 den 8 februari.

Vi bjuder på lättare förtäring.

För mer information om tävlingen, kontakta
Catrine Karlsson, utvecklare regional samhällsplanering
0722-21 40 25, catrine.karlsson@regionhalland.se

För pressfrågor, kontakta
Åsa Väärälä, kommunikationsstrateg regional utveckling
073-305 29 13, mailto:asa.vaarala@regionhalland.se