Psykiatrin öppnar efterlängtad tillnyktringsenhet

Psykiatrin Halland bygger vidare på den kedja av missbruksvård som är unik i landet till sin konstruktion. I dagarna öppnas den efterlängtade tillnyktringsenheten, TNE, vid psykiatriska kliniken i Varberg.

På hösten 2016 öppnades avdelning 24 som finns i Varberg men har hela Halland som sitt upptagningsområde. Här vårdar man patienter med missbruks- och beroendeproblem med eller utan psykiatrisk sjukdom. Strax därpå startade öppenvårdsteam i Halmstad och Kungsbacka för samma patientgrupp. Dessa drivs gemensamt av psykiatri, närsjukvård och kommun.

Unik kedja

Det sista teamet, Varberg/Falkenberg, har några rekryteringar kvar att göra samt söker en lämplig lokal. Sedan drar man i gång även där. Att brukarföreningarna också är delaktiga i denna kedja gör den halländska beroendevården unik i landet.

Öppet dygnet runt

Tillnyktringsenheten, TNE, med fyra platser har fått vänta, främst för att det har tagit tid att rekrytera personal. Onsdagen den 2 maj startar den och den kommer i början att vara öppen dygnet runt från måndag kl 7 till fredag kl 16. Så fort personalläget tillåter ska den vara öppen dygnet runt, alla dagar i veckan.

Nyktra till under tillsyn

Som namnet säger är TNE till för patienter som är kraftigt påverkade och som behöver nyktra till under tillsyn av omvårdnadspersonal. Alla som vistas här erbjuds motiverande samtal och information om vilken hjälp man kan få inom exempelvis socialtjänst. Det finns också möjlighet till läkarbedömning för inläggning på avdelning 24 efter att man nyktrat till.

Information

Henrik Erling, avdelningschef, avd 24 och TNE
Tel: 0729-61 26 28
Magnus Oléni, verksamhetschef, vuxenpsykiatrins heldygnsvård
Tel: 070-346 37 57