Utlysning av kritikstöd för halländska författare

Region Halland utlyser nu ett kritikstöd för halländska författare. Stödet är tänkt som hjälp till författare som vill komma vidare i sin konstnärliga utveckling och består i att man får sin senaste bok genomgången och diskuterad av två yrkeskritiker i ett offentligt samtal dit även författaren är bjuden som lyssnare.

Syftet med stödet är att professionella författare ska ha goda möjligheter att bo och verka i Halland genom att skriva och ge ut litteratur av hög kvalitet.

Stödet ska också främja kvalitetsutveckling och kvalitetsdiskussion om litteratur och dess roll i samhället.

Det är också ett sätt för Region Halland att stödja det offentliga och fördjupade samtalet om konstens roll. Och ett sätt att visa kritikens viktiga roll i den offentliga debatten.

'Kritik är fråga om rätt avstånd' skriver Walter Benjamin. Det är nästan en omöjlig uppgift att finna, såväl för författaren som för den enskilda läsaren. Antingen är verket för nära eller för långt bort. Det är detta litteraturkritik handlar om, att genom uppmärksam läsning, diskussion och formuleringskonst ställa ut verket i offentligheten, på ett avstånd som låter det synas i sin fulla potential", förklarar Magnus William-Olsson, poet, essäist, översättare och litteraturkritiker, som kommer att vara redaktör för kritikstödet.

Riktlinjer

Endast författare bosatta i Halland kan söka. Författaren söker via ett formulär på webben och skickar samtidigt sin senaste bok till angiven adress i tre exemplar.

En fristående redaktion med kritikerkompetens väljer ut den eller de författare som får kritikstöd i år. Redaktionen väljer ut de två kritiker som kommer att samtala om boken/böckerna.

Författaren meddelas tid och plats när samtalet skall genomföras. Samtalet kommer att dokumenteras i en podd.

Ansökningstiden är 15 maj - 14 juni. Samtalen sker under hösten 2018. Senast den 27 augusti meddelas vilka författare som beviljats kritikstödet.

Läs mer www.regionhalland.se/kritikstod

För mer information, vänligen kontakta:

Maria Ehrenberg, regionbibliotekarie, Kultur i Halland, tel. 035 17 98 61, e-post: Maria.Ehrenberg@regionhalland.se