Utökad service inom mammografi i Norra Halland

Mammografiverksamheten vid Hallands sjukhus Varberg har samordnats i nya lokaler och fått ett utökat uppdrag. Nu tar man även emot kvinnor från Norra Halland som kallas till uppföljande utredning efter en hälsokontroll.

Tidigare har hälsokontrollerna genomförts på en plats på sjukhuset, medan de patienter som själva söker vård, exempelvis för en misstänkt knuta i bröstet, tagits emot i andra lokaler.
- Det har länge funnits en önskan om att samlokalisera verksamheterna men det har saknats lämpliga lokaler. Nu har vi hittat en bra lösning och flyttat ihop verksamheterna. Det är positivt för patienterna och för verksamheten, framhåller Magnus Warfvinge, biträdande verksamhetschef Röntgen Halland.
I samband med flytten har mammografimottagningen fått möjlighet att utöka sin verksamhet. Det handlar om att ta emot de kvinnor som efter en hälsokontroll kallas till fortsatt utredning.
- Innan genomfördes dessa utredningar på mammografiavdelningen i Halmstad för hela länet. I de nya lokalerna kommer man att ta hand om detta flöde från Norra Halland och räknar med att det rör sig om cirka 350 besök per år, berättar Magnus Warfvinge.

Den nya mammografimottagningen invigs torsdagen den 6 september klockan 13.00. Media hälsas välkomna att delta!

Fakta, mammografi
I Halland erbjuds alla kvinnor i åldrarna 40 - 74 år hälsoundersökning med mammografi med 21-24 månader mellanrum. Undersökningen görs i Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och Halmstad. Undersökningen är sedan den 1 juli 2016 kostnadsfri.

Läs mer om mammografi på 1177.se

Mer information:
Magnus Warfvinge, biträdande verksamhetschef Röntgen Halland, 0340-48 16 75
Yvonne Petersson, avdelningschef Röntgen Halland i Varberg, 0340-48 12 98