Välkommen att delta på invigning av den nya magnetkamera-avdelningen på Röntgen Halmstad

Det omfattande arbetet med att byta ut MR-kamerorna på Röntgen Halmstad är nu klart. För att uppmärksamma detta kommer en invigning att äga rum fredagen den 24 mars kl. 12.00.

Tid: Fredagen den 24 mars kl. 12.00
Invigningen förrättas av Ann Molander, ordförande Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa.

Plats: Magnetkameraavdelningen, Röntgen Hallands sjukhus Halmstad.
Ingång: Entré 4 huvudentrén, målpunkt J, plan 1.

I anslutning till invigning och rundvandring finns tillfälle till fotografering. 

Ann Molander                                            
Ordf. Driftnämnden                  
Ambulans, diagnostik och hälsa

Anders Westberg                      
Förvaltningschef 
Ambulans, diagnostik och hälsa

Marie-Louise Thärnå
Kommunikatör
Tfn: 070-644 23 52