Pressinbjudan: Välmående ger resultat i Varberg i höst

Den psykiska ohälsan hos barn och unga har ökat de senaste 20 åren och är idag en av våra stora framtidsfrågor. Samtidigt ser vi också att måluppfyllelsen i skolan har haft en negativ utveckling under lång tid och att det finns tydliga skillnader mellan olika grupper. 

Välmående ger resultat är en utbildningsinsats för förskolor och skolor som tagits fram i samarbete mellan Region Halland och Bättre skolor. Syftet är att öka pedagogers och barns/elevers välmående, öka elevers prestation i skolan samt stärka de förmågor som barn och unga behöver för att hantera det komplexa samhälle de växer upp i.

Att som förskola/skola arbeta med Välmående ger resultat innebär att under 12-18 månader ge personalen möjligheten att utvecklas inom de sex kunskapsmoduler som utbildningen består av. Kurstillfällena leds av processledare som tillsammans skapar förutsättningar för att engagera personalen och utveckla deras kunskap och förmågor.

Start i Varberg i höst

Till hösten kommer Varberg att dra igång arbetet på fyra verksamheter: Bockstenskolan, Bosgårdsskolan, Sibbarps skola och Spannarps skola. Fyra processledare, vilka själva nu går en processledarutbildning, kommer att leda arbetet på verksamheterna.

Inspirationsföreläsning

För att initiera arbetet med Välmående ger resultat kommer Pamela von Sabljar hålla en föreläsning på Folkets hus den 19 juni klockan 08:30. Syftet med föreläsningen är att inspirera personalen på de verksamheter som drar i gång med processen och lyfta varför det är viktigt att arbeta med de förmågor och perspektiv som materialet bygger på.

Media är välkommen att delta.

Tid: Måndagen den 19 juni, klockan 08.30
Plats: Folkets hus, Varberg

För mer information kontakta:
Sophia Croona, strateg Region Halland
sophia.croona@regionhalland.se
0721-71 56 25

Se även:
Grundskoletidningen uppmärksammades Kollaskolans arbete med Välmående ger resultat i ett stort reportage i maj. Läs reportaget här!  (PDF-dokument, 1,0 MB)

www.regionhalland.se/valmaende