Vården i sommar och tandvårdskvalitet vid Driftnämnden Närsjukvårds oktobermöte

Vid dagens möte fick Driftnämnden Närsjukvård en presentation av sommarens arbete med primärvårdsresurser på akutmottagningarna.  Driftnämnden fick också en presentation av den nationella kvalitetsrapporten för tandvården som visar god munhälsa bland Folktandvården Hallands patienter.

Närsjukvården och Hallands sjukhus har under sommaren 2017 samlokaliserat sina resurser genom att Närsjukvården Halland haft ett team av läkare och sjuksköterska som arbetat på akutmottagningarna i Halmstad och Varberg. Under teamets öppettider togs i snitt 20 procent av de patienter som sökte sig till akuten, omhand av primärvårdsteamet.

- Vi kan konstatera att många av de som söker vård på sjukhusens akutmottagningar skulle kunnat få den på vårdcentralerna, säger Tommy Rydfeldt (L), ordförande i Driftnämnden Närsjukvård.

- Regionkontoret har ett uppdrag att se över primärvårdsjourerna för att skapa bättre tillgänglighet när man söker akut. Uppdraget redovisas inom kort, säger Tommy Rydfeldt

- Sommarens arbete ger viktiga lärdomar kring samarbete mellan oss i vården för att våra invånare ska komma rätt och få den hjälp de behöver för sina behov, säger Kaarina Sundelin, förvaltningschef Närsjukvården Halland. När vi nu analyserat och utvärderat arbetssätt inför och under sommaren, får vi mycket kunskap att ta med in planeringen för sommaren 2018 som nu inleds.

De samlokaliserade primärvårdsmottagningarna är ett uppdrag utöver det som ingår i Vårdval Halland och vid dagens möte togs beslut att från Regionstyrelsen begära finansiering av mottagningarna. Närsjukvårdens nettokostnad för dessa uppgår till drygt 1,2 miljoner kronor.

Kvalitetsuppföljning tandvård
Driftnämnden fick också en presentation kring den kvalitetsuppföljning av tandvård som görs årligen. Det nationella kvalitetsregistret för tandvård – SKaPa (Svenskt kvalitetsregister för Karies och Parodontit) har till syfte att medverka till förbättrad munhälsa. Det här sker bland annat genom att utveckla vårdens kvalitet och behandlingsresultat. Varje år tas en årsrapport fram och för 2016 var Folktandvården Halland med för första gången.

- Det känns mycket bra att vi nu är med i det nationella kvalitetsregistret, konstaterar Kaarina Sundelin, förvaltningschef Närsjukvården Halland. Kvalitetsarbetet är oerhört viktigt. Genom att mäta och följa upp får vi ett ännu bättre hjälpmedel i vårt arbete med att utveckla verksamheten och behålla den goda munhälsa vi ser i Halland. 

Folktandvården Halland står sig mycket väl i jämförelse med övriga landet på flera indikatorer. Bland annat kan noteras att Halland har en låg andel vuxna som behövt lagningar orsakad av karies. Folktandvården i Halland har också en låg andel patienter med tandförluster som orsakats av karies. Och bland de halländska 12- och 19-åringarna är 75 respektive 71 procent kariesfria. Medelvärde för samtliga kliniker i rapporten är 66 respektive 67 procent.

Årsrapporten bygger på underlag från 1137 folktandvårdskliniker och 86 mottagningar inom Praktikertjänst.
Länk till rapport: SKaPa Årsrapport 2016

Länk till handlingar: Driftnämnden Närsjukvård 2017-10-26

För mer information, vänligen kontakta:
Tommy Rydfeldt, ordförande i Driftnämnden Närsjukvård, 072-726 48 30
Kaarina Sundelin, förvaltningschef Närsjukvården Halland, 010-206 97 80