Vårdpersonal får lära sig stötta barn som anhöriga

Barn till sjuka föräldrar är en utsatt grupp, inte minst inom psykiatrin. Nu sprider Psykiatrin Halland sina kunskaper på området i allt vidare cirklar. Två av våra halländska experter håller seminarium på Anhörigriksdagen i Varberg 15–16 maj.

När mamma eller pappa är sjuk kan barnen behöva särskilt stöd – frågor behöver besvaras, oro behöver stillas. Hälso- och sjukvårdslagen säger också att vården är skyldig att ge ett sådant stöd. Fyra experter inom Psykiatrin Halland har utbildat kollegerna vid alla de egna mottagningarna och avdelningarna i särskilda metoder för detta och nu sprids intresset också inom andra delar av Region Halland. I den senaste utbildningen fanns deltagare från både sjukhus och vårdcentraler runt om i länet.

Nästa steg är att två av utbildarna från Psykiatrin Halland ska sprida sina kunskaper även på riksplanet genom att hålla ett seminarium på Anhörigriksdagen i Varberg 15–16 maj.

Två samtalsmetoder används, dels BRA-samtal* som riktar sig direkt till barnen, dels Föra barnen på tal, där man riktar in sig på att prata med den vuxna patienten om barnen.

– Det är inte enkelt för ett barn att tänka rimligt kring vad mammas eller pappas ständiga ledsenhet beror på. Det är inte heller lätt för en förälder att alltid möta sin fyraårings behov på ett bra sätt, om man själv har stark ångest, säger Aslak Iversen, verksamhetschef för öppenvården i Region Hallands vuxenpsykiatri.
– Genom våra barnombud har vi en stark organisation och goda kunskaper om vad som behöver göras, säger han.

Svein Henriksen (Mp), ordförande i Region Hallands psykiatrinämnd:
– Barn och unga som anhöriga till patienter är en utsatt grupp som vi i Driftnämnd psykiatri har valt att prioritera. Det gläder mig att psykiatrins arbete med att utbilda personal nu också riktar sig till personal på vårdcentraler och sjukhus, säger han. 

*BRA = barns rätt som anhöriga

Mer information:
Anna-Karin Ljungblom, kurator
Tel: 0300-56 50 71
E-post: anna-karin.ljungblom@regionhalland.se