Lyssna på Hallands sjukhus sommarpodd

Hälso- och sjukvård är ett ämne som engagerar många människor. I Hallands sjukhus nya podcast berättar sju medarbetare från olika verksamheter om sina specialområden. Här kan du se vilka årets programvärdar är och lyssna på deras avsnitt. 

Du kan också lyssna på podden här:

Annika Svensson, strokesjuksköterska"Vi räddar hjärnceller"
Programvärd: Annika Svensson.

Annika Svensson, strokesjuksköterska, träffar patienter som har drabbats av en stroke eller TIA och deras anhöriga varje dag. Ju tidigare en behandling kan påbörjas för stroke desto bättre blir prognosen vad gäller överlevnad och komplikationer efteråt.

- ”Tid är hjärna” och på strokeenheten arbetar vi med att rädda så många hjärnceller som möjligt. Därför är det jätteviktigt att alla i samhället lär sig AKUT-testet för att känna igen symptom vid stroke, så att vi kan rädda fler hjärnceller.

I avsnittet kan du lära dig mer om AKUT-testet, få kunskaper om stroke och en inblick i dagens strokesjukvård i Halland.

Angelica Spaak, psykolog"Att leva med smärta"
Programvärd:
Angelica Spaak.

Idag har över en miljon människor i Sverige långvarig smärta som påverkar deras vardag i stor utsträckning. Några av dem kommer till Angelica Spaak, psykolog, och hennes kollegor på Mottagningen för smärtrehabilitering för att få hjälp.

- Det finns olika typer av smärta och många olika orsaker till att långvarig smärta utvecklas. Smärtan är alltid en personlig upplevelse och påverkar vårt beteende. Det kan bero på en skada, men behöver inte göra det.

I avsnittet får du svar på vad långvarig smärta egentligen innebär, vilken hjälp som finns att få, vad du som drabbats kan göra på egen hand och vad du som är anhörig kan göra för att stötta.

Josefine Roswall, barnläkare och verksamhetschef"Barnfetma – ett samhällsproblem"
Programvärd: Josefine Roswall.

Josefine Roswall är barnläkare och verksamhetschef för barn- och ungdomskliniken vid Halland sjukhus. Hon forskar om hur olika faktorer tidigt i livet påverkar barns hälsa och tillväxt – i synnerhet när det gäller barnfetma.

- Min drivkraft är att göra något för de barn som brottas med att väga för mycket. För faktum är att fetma är ett samhällsproblem, precis som undernäring.

I avsnittet får du reda på mer om fetma och övervikt hos barn, och hur hälso- och sjukvården och du som förälder kan skapa bra levnadsvanor som gör stor skillnad för barnens hälsa nu och i framtiden.


Maria Borgen, barnmorska och sommarpratare”Vanliga frågor inför din förlossning”
Programvärd: Maria Borgen.

Maria Borgen har under åren mött många blivande föräldrar i sin roll som barnmorska. Hon har funnits där som stöd under graviditeten, och vid deras sida när de är med om sitt barns födelse.

 - Att få vara med och dela upplevelsen av ett barns födelse tillsammans med de nyblivna föräldrarna och mina kollegor är lika fantastiskt varje gång.

I avsnittet ger hon svar på de vanligaste frågorna hon brukar få inför och under en förlossning. Du får till exempel veta mer om smärtlindring, rollen som partner vid en förlossning och amning.

Kommande programvärdar 2017:
v.31 - ”Diagnos diabetes” - Jesper Fowelin, överläkare och specialist
            inom diabetessjukvård.
v.33 - ”När livet närmar sig sitt slut” - Anna Myredal, hjärtläkare och chefläkare.
v.34 - ”Framtidens sjukvård” - Markus Lingman, överläkare och områdeschef.

Nytt avsnitt finns tillgängligt varje tisdag i ovan nämnda veckor.
Ljudproduktion: Recordia.

Vid frågor eller synpunkter om podden, vänligen kontakta Johanna Karlsson, kommunikationsstrateg vid Hallands sjukhus, via växeln 035-13 10 00.