Rum för Dans - den halländska dansscenen

Rum för Dans visar dans på flera scener och i olika rum, på olika orter och platser i Halland. Gästspel av svenska och internationella koreografer och kompanier presenteras i säsongsprogrammet varje vår och höst. Den nutida dansen har många uttryck och hittar nya vägar. På den halländska dansscenen vill vi visa bredden av detta.

Rum för dans pngDu hittar program och mer information om de aktuella föreställningarna på Rum för Dans webbplats:

En dynamisk och rörlig dansinstitution

Tillsammans med kommunerna Falkenberg och Kungsbacka arbetar vi med Rum för Dans som en dynamisk och rörlig dansinstitution. Falkhallen i Falkenberg och Kungsbacka Teater är våra huvudscener, som är två moderna och fullt utrustade scener särskilt lämpade för den nutida danskonsten och med kunnig personal. Men vi flyttar också tillfälligt in på fler scener och i andra rum i de övriga halländska kommunerna.

Rum för Dans bidrar till utveckling och förnyelse av konstområdet och skapar arbetstillfällen för danskonstnärer och andra i branschen.

Gästspelen är grunden i verksamheten. Flera samarbetspartners möjliggör ett brett utbud. Runt föreställningarna bygger vi en verksamhet av samtal, workshops, öppna repetitioner och andra händelser för att arbeta med publikutveckling.

Residens

Rum för Dans skapar också utrymme för nya föreställningar genom residensverksamhet. Vi ger danskompanier möjlighet att för en period göra Halland till sin arbetsplats, inta våra scenrum och arbeta fram ett nytt danskonstverk. Residens är ett sätt att tillsammans med gästande koreografer och kompanier producera nya föreställningar utan att ha en egen fast ensemble. Det stimulerar till utveckling av konstområdet då en ny kontext tillförs det konstnärliga arbetet.

Rum för Dans arbetar med två nivåer av residens:

  • Samproduktion med kompani som resulterar i föreställning.
  • Work-in-progres-residens där vi erbjuder lokaler, teknisk support, viss producenthjälp och resestöd. Detta vänder sig till konreografer och kompanier som är i arbetsprocess och det finns inget krav att arbetet skall resultera i en färdig föreställning.

Publikfokus

Publiken är alltid i fokus och vi vill att danspubliken i Halland ska fortsätta växa. Mötesplatser för dialog, intryck och avtryck är viktiga delar i vårt publika arbete. Att väcka nyfikenheten, bjuda in till upplevelsen, bredda erfarenheten och att ge nycklar till en ökad kunskap av konstområdet dans är målet. Det kan ske genom ett aktivt deltagande i samtal och workshops, men också genom att få tips om webblänkar, möjlighet till besök på öppen repetition, introduktioner till föreställningen, se dans på film och annat.

Nyhetsbrev

Vill du ha fortlöpande information och tips om dans kan du anmäla dig till våra nyhetstips via e-post, genom att skicka din e-postadress till rumfordans@regionhalland.se.

Sociala medier

Du kan också följa oss och se vad som händer via Rum för Dans sida på Facebook och genom att följa @rumfordans på Instagram.