Om Kultur i Halland

Kultur är en del av regionens utvecklingsstrategi för att göra Halland till den bästa livsplatsen. En plats där vi genom att förstärka kulturens kraft förverkligar våra bodrömmar, skapar kreativa miljöer som sjuder av idéer och aktiviteter, samtidigt som vi utnyttjar fördelarna av läget.

Region Halland ansvarar för kulturpolitiken på regional nivå. I detta arbete samverkar vi med statlig och kommunal kulturpolitik. Kultur har stor betydelse för regional utveckling och identitet.

Region Halland arbetar med kultur genom ett antal utvecklingsområden, kulturuppdrag och projekt. Vi arbetar också med kultur genom Teater Halland som är ett helägt bolag och genom Hallands konstmuseum i Halmstad och Hallands kulturhistoriska museum i Varberg, tillsammans med respektive kommun.

Den regionala kulturens organisation

Politisk organisation

Driftnämnden Kultur och skola är politisk nämnd för kulturfrågor sedan 2015. De följer särskilt kulturpolitiken och har bland annat till uppgift att föra en bred och fördjupad dialog med lokala, regionala och nationella aktörer inom kulturens område. Det innebär att man löpande har kontakt med kommunala kulturpolitiker, regionala institutioner, samt företrädare för det fria professionella kulturlivet och civilsamhället.

Kultur i Halland - en del av förvaltningen Kultur och skola

Kultur i Halland är en del av förvaltningen Kultur och skola i Region Halland. Under 2010 påbörjades en organisationsförändring som innebar att tidigare fristående konsulenter samt den regionala musikverksamheten nu har samlats i en gemensam förvaltning. Syftet är att stärka genomförandekraften inom kulturutvecklingen samt att öka samarbetet över konst- och kulturgränser. Inom Kultur i Halland bedrivs såväl kulturpolitiskt strategiskt arbete som operativ främjande-, produktions- och arrangörsverksamhet.