Kompletterande underläkartjänstgöring - KULT

Region Halland har ett förväntat växande behov av att anställa läkare med svensk legitimation, utbildade vid lärosäte/universitet inom EU-området, utanför Sverige. Ca 50 % av läkarna idag har utbildat sig utomlands och andelen läkare med utländsk examen kommer att öka. Läkare från EU får automatiskt svensk legitimation och formellt har de möjlighet att söka ST-tjänster direkt.

Syftet med KULT är att underlätta för legitimerade läkare med examen från utländskt lärosäte inom EU att bli anställningsbara för specialiseringstjänstgöring (ST) inom Region Halland.

KULT startar i liten skala med två platser på Hallands Sjukhus Halmstad och två platser på Hallands Sjukhus Varberg, som utlyses i samband med ordinarie AT-utlysning våren 2011, med tillträde augusti 2011.

Tjänstgöring

Tjänstgöringsperioden är 12 månader och sker i grundmodellen enligt schemat nedan. Individuell anpassning av innehållet under tjänstgöringen kommer att ske.

- 3 månader kirurgi

- 3 månader internmedicin

- 3 månader psykiatri

- 3 månader allmänmedicin

Tjänstgöringen med tillhörande teori syftar till att introduceras i svensk sjukvård och kommer huvudsakligen att handla om att lära sig hur det praktiska arbetet fungerar inom den svenska sjukvården.

Gruppen samordnas med den teoretiska delen av AT-utbildningen och deltar där det är möjligt tillsammans med AT-läkarna.

Tjänstgöringen sker under handledning

Krav

Examen (= legitimationen) bör vara max 2 år gammal.

Goda kunskaper i svenska språket.

För mer information kontakta
Anna Nilsdotter, Sektionsansvarig för utbildning läkare, FoUU Halland
Anna.Nilsdotter@regionhalland.se
Per Johansson, personalstrateg, personalavdelningen Hallands sjukhus Halmstad
Per.M.Johansson@regionhalland.se