Europa lär sig om entreprenörskap av Halland, Göteborg och Skåne

I veckan kom Polen, Tjeckien och Ungern på besök för att lära sig hur Region Halland, Göteborgsregionen och Region Skåne arbetat för att stimulera entreprenörskap i sina respektive regioner. Besöket är en del i ett stort europeiskt projekt "Enspire EU".

Enspire EU syftar till att öka antalet människor i Europa som vill starta egna företag. För att göra detta samarbetar 11 europeiska länder och 12 regioner med Halland som en av deltagarna.

Tillsammans har de deltagande regionerna inventerat fram de, sinsemellan, mest framgångsrika exemplen på entreprenörskapsprojekt. Listan används för att göra mer generella rekommendationer kring entreprenörskapsinsatser i Europa. Utifrån listan väljer även deltagarna projekt de är intresserade av att lära sig mer kring. För Polen, Ungern och Tjeckien föll valet på:
Entrepreneurial Halland - Region Halland
Entris 2.0 - Region Skåne
GRowth - Göteborgsregionen

Kontaktperson: Boel Abelson Crossley  0703-73 89 34

Till Enspire EU's webbplats